Päätös

Aktia päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa – kasvustrategian keskiössä varainhoito ja uudet asiakkaat Suomen kasvukeskuksissa

Aktia Pankki Oyj
Sisäpiiritieto
10.9.2019 klo 8.00

Aktia päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa – kasvustrategian keskiössä varainhoito ja uudet asiakkaat Suomen kasvukeskuksissa

Aktia on päivittänyt strategiaansa ja taloudelliset tavoitteensa. Uuden, aina vuoteen 2023 ulottuvan strategiapäivityksen mukaisesti Aktia hakee entistä vahvemmin kasvua varainhoidosta ja uusista asiakkaista Suomen kasvukeskuksissa sekä jatkaa toimintansa tehostamista entisestään. Strategian tavoitteena on tukea Aktian kasvutavoitteita sekä viedä yhtiötä kohti uutta visiota olla ”Se hyvä pankki. Ja erinomainen varainhoitaja”.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023:

Yhtiön hallitus on vahvistanut pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi:

Aktian osinkopolitiikka pysyy muuttumattomana. Tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille 60–80 prosenttia tilikauden voitosta.

Aktia käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana suunniteltua palvelukokonaisuuden uudistusta

Osana strategiapäivitystä ja sen toteutusta suunnitellaan myös Aktian palvelukokonaisuuden uudistusta sekä arvioidaan Aktian konttoriverkostoa ja sen mahdollista sopeuttamista. Asiakaskäyttäytymisen muutoksen ja paikasta riippumattomien palvelujen kysynnän sekä henkilökohtaisen taloudellisen neuvonannon kysynnän kasvun myötä asiointi konttoreissa vähenee entisestään. Muutoksen johdosta Aktia hakee kasvua erityisesti Suomen kasvukeskuksista ja käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat noin 380 henkilöä. Mahdolliset osa-aikaistamiset ja irtisanomiset koskevat enintään 110 työntekijää.

Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan alustavasti johtavan noin 3 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin vuodesta 2020 alkaen. Suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta yhtiön ohjeistukseen vuodelle 2019, jonka mukaan vertailukelpoisen liikevoiton 2019 odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018.

Aktian päivitetty strategia

”Aktian uusi strategiapäivitys on luonteva jatkumo yhtiön vuonna 2017 määritellylle strategialle. Lähdemme nyt entistä määrätietoisemmin hakemaan kasvua varainhoidosta. Laajennamme varainhoidon tarjoomaamme ja tuomme asiantuntemuksemme yhä laajemman asiakaskunnan saataville niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tavoitteemme on kasvaa Suomen kasvukeskuksissa, joissa valtaosa nykyisistä ja uusista asiakkaistamme on”, Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub toteaa.

”Aktia on totuttu tuntemaan pankkina, joka tarjoaa varainhoidon palveluja. Haluamme nyt muuttaa tätä kuvaa esittelemällä tulevaisuuden Aktian, joka on ennen kaikkea erinomainen varainhoitaja, ja se hyvä – asiakasta lähellä oleva pankki. Tavoitteemme on strategiapäivityksen myötä näyttäytyä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ketteränä ja vastuullisena toimijana, joka pystyy kohtaamaan asiakkaansa kokonaisvaltaisesti kaikissa elämäntilanteissa”, Ayub jatkaa.

Aktian strategia koostuu päivityksen jälkeen kolmesta avainteemasta:

Aktian päämääränä on laajentaa entisestään varainhoidon kilpailukykyistä tarjontaa niin oman tuotekehityksen kuin tarkoin valikoitujen kumppanuuksien kautta. Lisäksi Aktia haluaa panostaa yksityishenkilöiden säästämisen ja sijoittamisen lisäämiseen. Aktia haluaa tuoda korkealuokkaiset sijoitustuotteensa ja palkitun varainhoidon osaamisensa entistä paremmin laajan henkilöasiakasverkostonsa ja institutionaalisten sijoittajien ulottuville. Aktian tavoitteena on myös jatkaa institutionaalisen varainhoidon vahvaa kansainvälistämistä uusille markkina-alueille.  

             
Aktia hakee kasvua Suomen kasvukeskuksista ja panostaa entistä selkeämmin tarjoomansa kehittämiseen asiakkaiden eri elämänvaiheiden ympärille. Digitaaliset pankki-, sijoitus- ja henkilövakuutuspalvelut yhdistettynä henkilökohtaiseen asiointiin mahdollistavat arvonluonnin uusilla tavoilla, jotka huomioivat paremmin jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä mahdollistavat palveluiden saatavuuden missä tahansa ja milloin tahansa. Aktia keskittyy edelleen palvelemaan myös erityisesti pieniä- ja keskisuuria yrityksiä.

Aktia panostaa lisäksi entisestään henkivakuutustuotteiden tarjontaan ja perustaa tätä varten uuden myyntiyhtiön. Uusi myyntiyhtiö on yhteistyössä Veritas Eläkevakuutus Oy:n kanssa ja toimii Veritaksen asiamiehenä.

Aktia jatkaa toimintojensa standardisointia ja automatisointia jo aiemman strategian jatkumona. Tavoitteena on uudistaa ja tehostaa toimintatapoja niin, että Aktia pystyy vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin entistä ketterämmin ja tuottaa näin asiakkailleen paremman asiakaskokemuksen. Samalla pyritään parantamaan toiminnan kannattavuutta sekä vapauttamaan resursseja strategian mukaisten fokusalueiden kasvuinvestointeihin.

Pääomamarkkinapäivä

Aktia järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä tänään 10.9.2019 klo 9.15 (EET) alkaen. Strategiapäivityksestä ja siitä, miten Aktia aikoo saavuttaa uudet taloudelliset tavoitteensa, kerrotaan yksityiskohtaisemmin pääomamarkkinapäivän aikana. Pääomamarkkinapäivän esityksiä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä tai tallenteena tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2019-09-10-cmd. Esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden alkaessa Aktian verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com. Esitykset pidetään englannin kielellä.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Ayub, puh. 010 247 6250
talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson, puh. 010 247 6236
sijoittajasuhdejohtaja Lotta Borgström, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki- ja varainhoitoratkaisuja sekä henkilövakuutuksia. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktia palvelee asiakkaitaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com