Päätös

Cramon liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019

Cramo Oyj    Liiketoimintakatsaus 2.5.2019, klo 9.00

Cramon liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019

Yritysostot tukivat positiivista liikevaihdon kehitystä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

TAMMI-MAALISKUU 2019

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ JA SEN JÄLKEEN

KESKEISET TUNNUSLUVUT

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€)Raportoituml. havainnollistava IFRS 16 vaikutus*
1-3/191-3/18Muutos %2018
     
Liikevaihto200,6175,314,4 %779,8
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto*24,123,90,8 %133,0
% liikevaihdosta12,0 %13,6 % 17,1 %
EBITA-liikevoitto20,923,0-9,1 %127,0
% liikevaihdosta10,4 %13,1 % 16,3 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), %*9,5 %10,9 % 10,2 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %*8,9 %10,9 % 9,7 %
Nettovelat/ käyttökate*2,922,0244,5%3,02
Korolliset nettovelat820,1548,449,5%834,7
     
     
KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€)Raportoitu
1-3/191-3/18Muutos %2018
     
Liikevaihto200,6175,314,4 %779,8
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto*24,123,14,0 %130,1
% liikevaihdosta12,0 %13,2 % 16,7 %
EBITA-liikevoitto20,922,3-6,1 %124,0
% liikevaihdosta10,4 %12,7 % 15,9 %
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos*13,715,7-12,5 %91,2
Katsauskauden tulos11,014,8-25,7 %84,7
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), €*0,310,35-12,7 %2,05
Tulos/osake (EPS), €0,250,33-25,9 %1,90
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), %*10,1 %11,9 % 11,0 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %*9,4 %11,9 % 10,5 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, %*16,5 %16,9 % 15,7 %
Oman pääoman tuotto, % 15,0 %16,9 % 14,7 %
Nettovelat/ käyttökate*3,191,8374,5 %2,88
Korolliset nettovelat820,1430,190,7 %703,5
Bruttoinvestoinnit (ml. yrityshankinnat),*32,776,5-57,3 %516,8
joista tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen osuus  0,041,0 313,2
Liiketoiminnan rahavirta*48,820,8134,7 %195,5
Rahavirta investointien jälkeen*12,4-30,5 -150,4
Henkilöstö keskimäärin3 0032 58116,4 %2 753

* Katso selitteet liiketoimintakatsauksen PDF-versiosta sivuilta 1-2 (tämän pörssitiedotteen liitteenä)

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Cramon tuloskehitys oli vaihtelevaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kone- ja laitevuokrausdivisioonan suoriutuminen ei vastannut odotuksiamme, ja alhaisempi orgaanisen liikevaihdon kasvu vaikutti kannattavuuteen. Siirtokelpoiset tilat -divisioonan liikevaihto kehittyi odotetulla tavalla, mutta NMG:n integrointi vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti. Konsernin orgaaninen liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia, ja tätä tukivat molemmat divisioonat. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto kasvoi 0,8 prosenttia 24,1 miljoonaan euroon Siirtokelpoiset tilat -divisioonan vetämänä. Cramo tiedotti 18. helmikuuta 2019, että sen hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Osittaisjakautumiseen liittyvät toimet ovat käynnissä ja listaamisen odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä.

Kone- ja laitevuokrausdivisioonan liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa KBS Infra -yritysoston tukemana. Orgaanisen liikevaihdon 1,3 prosentin kasvu ei kuitenkaan vastannut odotuksiamme, vaikkakin liikevaihto kasvoi lähes kaikissa maissa edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti monet Itä-Euroopan maat ja Norja jatkoivat liikevaihdon ja kannattavuuden parannustaan, jota edesauttoi hyvä markkinakysyntä. Ruotsin liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti suurten projektien päättyminen sekä eteenpäin siirtyneet uudet projektit. Seuraamme jatkuvasti markkinoita kaikissa maissa pystyäksemme sopeuttamaan toimintaamme kysynnän mukaan. Varmistaaksemme toimintamme jatkuvan kannattavuuden olemme optimoineet toimipisteverkostoamme sekä parantaneet myynnin tehokkuutta Ruotsissa. Sekä Suomessa että Saksassa toteutamme parhaillaan ohjelmaa, joka sisältää monia operatiiviseen tehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä. Odotamme positiivisia tuloksia ohjelmasta asteittain vuoden 2019 toiselta vuosineljännekseltä eteenpäin.

Siirtokelpoiset tilat -divisioonassa vuokrausliikevaihto parani 49,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa erityisesti Nordic Modular Groupin (NMG) vetämänä. Sen hankinta saatettiin päätökseen vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä. Integraatio etenee suunnitellusti ja positiivisia vaikutuksia markkina-aseman kasvun ja liiketoimintamallin laajentumisen kautta on jo saavutettu. Myös orgaaninen vuokrausliikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia, ja sitä edesauttoivat kaikki maat. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto parani 45,3 prosenttia, mikä johtui pääasiassa NMG:n hankinnasta, vuokrausliikevaihdon positiivisesta kehityksestä ja toimista liiketoiminnan tehostamiseksi.

Kone- ja laitevuokrauksen markkinanäkymät vaihtelevat maittain. Ruotsissa kasvun odotetaan hidastuvan, kun taas Suomessa, Norjassa, Saksassa ja Itävallassa markkinat ovat vakaat. Itä-Euroopan maissa, myös Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa, suotuisten markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan. Myös siirtokelpoisten tilojen markkinanäkymät ovat vahvat.

Cramon tavoitteena on olla jakamistalouden kärjessä. Me uskomme, että digitalisaatio mahdollistaa yhä tehokkaamman liiketoiminnan, sekä helpommin saavutettavan palvelutarjonnan ja resurssien jakamisen. 18. helmikuuta 2019 Cramo julkaisi uudenlaiseen vuokraamiseen uuden digitaalisen ratkaisun, joka sisältää helppokäyttöisen verkkoportaalin sekä kaksi mobiilisovellusta. Digitaalisen sovelluksen ansiosta kaluston vuokraamisesta ja hallinnasta tulee helppoa. Jotta asiakkaamme pääsevät mahdollisimman helposti jaettaviin resursseihin, panostamme myös jatkossa digitalisointiin.

MARKKINANÄKYMÄT

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän noin 4–6 prosenttia vuonna 2019 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon odottaa kone- ja laitevuokrauksen kasvavan 3 prosenttia Suomessa, 1 prosentin Ruotsissa, 2 prosenttia Virossa ja 6 prosenttia Liettuassa vuonna 2019.

Kone- ja laitevuokrauksessa muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakennusmarkkinoita viiveellä. Rakennusalan markkinanäkymissä vuodelle 2019 on suuria maakohtaisia eroja. Markkinatutkimuslaitos Euroconstruct arvioi marraskuun 2018 ennusteissaan rakentamisen kokonaismarkkinan pienentyvän 3,8 prosenttia Ruotsissa ja 1,2 prosenttia Suomessa, mikä johtuu pääasiassa asuntorakentamisen laskusta. Norjassa rakennusmarkkinan odotetaan kasvavan vahvat 4,0 prosenttia. Saksassa ja Itävallassa kasvun arvioidaan olevan 0,1–1,5 prosenttia. Kasvu on voimakasta Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Puolassa, joissa Euroconstruct odottaa yhteensä keskimäärin 9,1 prosentin kasvua. Foreconin kasvuennuste Liettuan ja Venäjän rakennusmarkkinoille on 2–4 prosenttia, kun taas Virossa rakennusmarkkinoille odotetaan loivaa 1 prosentin laskua. Ruotsin rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) piti markkinaennusteensa ennallaan viimeisimmässä huhtikuussa päivitetyssä 2019 ennusteessaan ja arvioi paikallisten rakennusmarkkinoiden laskevan noin kolme prosenttia vuonna 2019. Suomen Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuun 2019 ennusteessaan, että rakennusmarkkinoiden huippu Suomessa on saavutettu, jonka jälkeen rakentamisen suhdanne kääntyy maltilliseen laskuun.

CRAMON TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2019

Cramo julkaisee puolivuosikatsauksen sekä Q3-liiketoimintakatsauksen vuonna 2019 seuraavasti:

PUHELINKONFERENSSI

Puhelinkokous analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään torstaina 2.5.2019 klo 12.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:

Tilaisuus on englanninkielinen ja kysymyksiä voi esittää esityksen jälkeen.

Nauhoite tilaisuudesta on saatavilla osoitteessa www.cramogroup.com myöhemmin samana päivänä.

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Liite

Liitteet

cramo-q1-liiketoimintakatsaus-2019.pdf