Päätös

Cramo Oyj julkistaa senior-ehtoisten vakuudettomien joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen positiivisen tuloksen

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA OVAT SIJOITTUNEET MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA.

PÖRSSITIEDOTE                                                        25.3.2019 klo 14:00

Cramo Oyj julkistaa senior-ehtoisten vakuudettomien joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen positiivisen tuloksen

Cramo Oyj:n 150.000.000 euron 2,375 prosentin senior-ehtoisia vakuudettomia vuonna 2022 erääntyviä joukkovelkakirjoja (ISIN FI4000232509) (”Joukkovelkakirjat”) koskeva joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous pidettiin 22. maaliskuuta 2019.

Joukkovelkakirjanhaltijat päättivät hyväksyä ehdotukset koskien suostumusten antamista ja vaateista luopumista (“Suostumukset ja Luopumiset”) ja päättivät muuttaa Joukkovelkakirjojen ehtoja (”Muutokset”).

Suostumukset ja Luopumiset astuivat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne hyväksyttiin joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksessa ja Muutokset astuvat voimaan kun 18.2.2019 tiedotettu Cramo Oyj:n osittaisjakautuminen pannaan täytäntöön siten, että kaikki Cramo Oyj:n Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Adapteo Oyj:lle (”Täytäntöönpanopäivä”). Cramo Oyj antaa pörssitiedotteen, kun Täytäntöönpanopäivä on tapahtunut. Täytäntöönpanopäivän odotetaan toteutuvan 1.7.2019 tai sen lähipäivinä. Mikäli Täytäntöönpanopäivä ei toteudu 31.10.2019 mennessä, kaikki Suostumukset, Luopumiset ja Muutokset raukeavat.

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä maksettavat palkkiot maksetaan viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa Täytäntöönpanopäivästä.

Samanaikaisesti, kun kokouksen hyväksyntä ehdotuksille saatiin, Cramo Oyj:n aikaisemmin saamat sitoumukset 150 miljoonan euron back-up lainasta Joukkovelkakirjoille irtisanottiin.

Cramo Oyj

Lisätietoja:
Aku Rumpunen, CFO, puh: +358 40 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com
Pekka Huotari, Group Treasurer, puh: +358 40 846 2794, sähköposti: pekka.huotari@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 13 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Cramo Adapteo on Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan alabrändi.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup