Päätös

Cramo Oyj julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen senior-ehtoisia vakuudettomia joukkovelkakirjoja ja kutsuu koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA EIKÄ LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA.

PÖRSSITIEDOTE                                                                                 6.3.2019, klo 9.30

Cramo Oyj julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen senior-ehtoisia vakuudettomia joukkovelkakirjoja ja kutsuu koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen

Cramo Oyj (”Cramo”) julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen ulkona olevia 150.000.000 euron 2,375 prosentin senior-ehtoisia vakuudettomia vuonna 2022 erääntyviä joukkovelkakirjoja (ISIN FI4000232509) (”Joukkovelkakirjat”) hankkiakseen suostumuksia, vaateista luopumisia ja Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista koskevia päätöksiä (”Ehdotus”), joita 18.2.2019 tiedotettu Cramon osittaisjakautuminen siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Adapteo Oyj:lle, voi edellyttää (”Jakautuminen”).

Cramo käynnistää suostumusten hakumenettelyn ja kutsuu koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen pidettäväksi 22.3.2019 klo 9.00 Suomen aikaa Nordean tiloissa, osoitteessa Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki, päättämään Ehdotuksesta (”Kokous”). Kokouskutsu on tämän tiedotteen liitteenä.

Suostumusten hakumenettelyssä Cramo tarjoaa seuraavat palkkiot: (i) joukkovelkakirjanhaltija, joka toimittaa tilinhoitajansa kautta pätevän äänestyslomakkeen Ehdotuksen puolesta ennen 14.3.2019 klo 16.00 Suomen aikaa on oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,40 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta ääni on annettu (”Early Instruction Fee -palkkio”), ja (ii) joukkovelkakirjanhaltija, joka ei ole oikeutettu Early Instruction Fee -palkkioon mutta toimittaa pätevän äänestyslomakkeen tilinhoitajansa kautta ennen 20.3.2019 klo 16.00 Suomen aikaa tai osallistuu Kokoukseen ja allekirjoittaa viimeistään Kokouksen yhteydessä pätevän äänestyslomakkeen, on oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,10 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta ääni on annettu (”Basic Instruction Fee -palkkio”). Palkkioiden maksu on ehdollinen (i) Ehdotusten hyväksymiselle Kokouksessa ja (ii) Jakautumisen täytäntöönpanolle.

Joukkovelkakirjanhaltijoita neuvotaan vahvistamaan tilinhoitajaltaan määräajat äänestyslomakkeen toimittamiselle tilinhoitajalleen. Tilinhoitajan asettamat määräajat äänestyslomakkeiden toimittamiselle ovat aikaisemmat kuin edellä esitetyt määräajat.

Jotta äänestyslomake olisi pätevä ja joukkovelkakirjanhaltija kelpoinen vastaanottamaan Instruction Fee -palkkion, joukkovelkakirjanhaltijoiden on omistettava Joukkovelkakirjansa 15.3.2019 (”Record Time”) sekä Kokouksen aikaan.

Kokouksen lopputulos julkistetaan pörssitiedotteella Kokouksen jälkeen niin pian kuin mahdollista, mutta aikaisintaan Kokousta seuraavana pankkipäivänä.

Suostumusten hakumenettelyn ehdot on kuvattu erillisessä consent solicitation memorandum -muistiossa, joka on saatavilla joukkovelkakirjanhaltijoille tilinhoitajilta sekä pyynnöstä Solisitaatioagentilta ja Maksuasiamieheltä:

Suostumusten hakumenettelyn lisäksi Cramo on jo vastaanottanut suostumuksia ja vaateista luopumisia Jakautumiseen liittyen lainanantajilta liittyen sen 375.000.000 euron 19.6.2014 päivättyyn term and revolving loan facilities -lainasopimukseen sekä Euroopan investointipankilta liittyen 50.000.000 euron 22.12.2017 päivättyyn lainasopimukseen. Euroopan investointipankin suostumus on ehdollinen, muun muassa, Ehdotusten hyväksymiselle Kokouksessa.

Cramo Oyj

Lisätietoja:
Aku Rumpunen, CFO, puh: +358 40 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com
Pekka Huotari, Group Treasurer, puh: +358 40 846 2794, sähköposti: pekka.huotari@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 13 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Cramo Adapteo on Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan alabrändi.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Vastuuvapauslauseke

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä consent solicitation memorandum -muistion kanssa. Mikäli olette epävarma tästä pörssitiedotteesta, consent solicitation memorandum -muistion sisältämästä tiedosta tai toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaanne, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin omaan arvonpaperinvälittäjäänne, pankkineuvojaanne, asianajajaanne, kirjanpitäjäänne tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai oikeudelliseen neuvonantajaan.

Tämä pörssitiedote tai consent solicitation memorandum -muistio eivät ole pyyntö antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai consent solicitation memorandum -muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Cramo Oyj edellyttää, että tämän tiedotteen tai consent soliciation memorandum -muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä pörssitiedote tai consent solicitation memorandum -muistio eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Securities Act of 1993, muutoksineen, (”Securities Act”) mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Securities Actin mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

 

Liite

Liitteet

cramo-plc-notice-of-meeting-fin.pdf