Sulje

Metsä Board Kaskisten kartonkitehtaan YVA-menettely on käynnistynyt

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Kaskisiin suunnitellun kartonkitehtaan osalta. Yhtiö on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen YVA-ohjelman 22.12.2022. Ohjelma on kuulutettuna yleisön lausuntoja ja kommentteja varten 12.1.2023–10.2.2023.

Arviointimenettelyssä käsitellään Metsä Boardin Kaskisten olemassa olevalle tehdasalueelle suunnitellun kartonkitehtaan ympäristövaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tulokset otetaan huomioon hankkeen parhaillaan menossa olevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. YVA-prosessissa ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa Metsä Boardin laatiman YVA-ohjelman yleisön nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 30 päivän ajaksi alkaen 12 tammikuuta. Tällöin arviointiohjelmaan voi tutustua internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA sekä seuraavissa paikoissa:

Hanketta koskeva yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 24.1.2023 kello 17.00–19.00 Bladhin talossa, osoitteessa Cneiffinpolku 1, Kaskinen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teams-yhteyden kautta. Linkki löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA ennen yleisötilaisuutta.

Metsä Board on käynnistänyt esisuunnittelun uudesta kartonkitehtaasta Kaskisiin. Suunnittelun lähtökohtana on fossiiliton tuotanto ja maailmanluokan resurssi- ja tuotantotehokkuus. Metsä Board arvioi, että mahdollinen investointipäätös voidaan tehdä aikaisintaan vuonna 2024.

Lisätietoja:

Tero Ojala, projektijohtaja, Metsä Board
Puhelin: 040 703 3817
Sähköposti: tero.ojala@metsagroup.com

Anna Riikka Nickull, projektipäällikkö, Metsä Group
Puhelin: 050 598 7381
Sähköposti: annariikka.nickull@metsagroup.com