Sulje

Metsä Board Kaskö kartongbruks MKB-förfarande påbörjar

Metsä Board som ingår i Metsä Group har påbörjat ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB) för ett planerat kartongbruk i Kaskö. Den 22 december 2022 lämnade bolaget ett MKB-program i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM).  Programmet kungörs för utlåtanden och kommentarer från allmänheten mellan 12.1.2023–10.2.2023.

I MKB-förfarandet behandlas miljökonsekvenserna av det planerade kartongbruket på Metsä Boards befintliga bruksområde i Kaskö. Resultaten av konsekvensbedömningen beaktas vid den pågående projektplaneringen och vid beslutsfattande. I MKB-processen fattas inga beslut kring projektet. Syftet är istället att ta fram information som stödjer beslutsfattandet samt öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka.

NTM-centralen i Södra Österbotten lägger fram MKB-programmet offentligt för framförande av åsikter och utlåtanden under 30 dagars tid från och med den 12 januari. Under denna tid går det att ta del av programmet på internet på http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA och på följande ställen:

Ett informations- och diskussionsmöte om projektet som är öppet för allmänheten ordnas tisdagen 24 januari 2023 klockan 17.00–19.00 på Bladhska gården på Cneiffsstig 1 i Kaskö. Det är också möjligt att delta i mötet via Teams. Länken finns på http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA före mötet.

Metsä Board har inlett förplanering av ett nytt kartongbruk i Kaskö. Utgångspunkten för planeringen är fossilfri produktion och resurs- och produktionseffektivitet av världsklass. Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.

För mer information, kontakta gärna:

Tero Ojala, Projektdirektör, Metsä Board
Mobil: 040 703 3817
Email: tero.ojala@metsagroup.com

Anna Riikka Nickull, Projektchef, Metsä Group
Mobil: 050 598 7381
Email: annariikka.nickull@metsagroup.com