Close

Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumista varten laaditun jakautumisesitteen täydennyksen sekä jakautumisesta jäljelle jäävän Evlin ja Fellow Finance Oyj:n sulautumista varten laaditun sulautumisesitteen täydennyksen

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.12.2021 KLO 15.00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA JA YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA TOIMENPITEITÄ. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”

Finanssivalvonta on tänään 28.12.2021 hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n (”Evli”) suomenkielisen jakautumista ja Evli Oyj:n B-sarjan osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ottamista varten laaditun jakautumis- ja listalleottoesitteen (”Jakautumisesite”) täydennyksen. Lisäksi Finanssivalvonta on tänään 28.12.2021 hyväksynyt Evlin suomenkielisen sekä sulautumisvastikeosakkeiden antamiseksi Fellow Finance Oyj:n (”Fellow Finance”) osakkeenomistajille ja sulautumisen yhteydessä annettavien uusien osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ottamista varten laaditun sulautumis- ja listalleottoesitteen (”Sulautumisesite”) täydennyksen.

Jakautumisesitteen ja Sulautumisesitteen täydennykset liittyvät Evlin 22.12.2021 julkistamaan pörssitiedotteeseen Evlin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä 22.12.2021 ja Fellow Financen 22.12.2021 julkistamaan yhtiötiedotteeseen Fellow Financen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä 22.12.2021, joiden mukaisesti Evlin ja Fellow Financen ylimääräiset yhtiökokoukset ovat päättäneet hyväksyä Evlin ja Fellow Financen järjestelyn, jolla Evli jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu (”Järjestely”) sekä tiettyjä jakautumisen ja sulautumisen täytäntöönpanon edellyttämiä asioita.

Jakautumisesitteen täydennys ja Sulautumisesitteen täydennys ovat saatavilla arviolta 28.12.2021 alkaen Evlin verkkosivustolla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous. Lisäksi Sulautumisesitteen täydennys on saatavilla arviolta 28.12.2021 alkaen Fellow Financen verkkosivustolla osoitteessa https://www.fellowfinance.fi/ylimaarainenyhtiokokous2021.

EVLI PANKKI OYJ

Hallitus


Lisätietoja
:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli ja Fellow Finance lyhyesti

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu* ja suosituin** yhteisövarainhoitaja. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa.***

Evlin hallinnoitavana on 16,8 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 125,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,1 prosenttia (30.9.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 -tutkimukset, ja Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland -tutkimukset **Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset ***SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021

Fellow Finance on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen rahoitus ja maksaminen suoraan ihmisten ja yritysten väliseksi. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 850 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tšekissä palvellen yli 1 000 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com


Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Evli Oyj:n tai Fellow Pankki Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Evlin tai Fellow Financen antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai kehotus myydä arvopapereita tai pyyntö tai kehotus saada tarjouksia ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen. Tämä tiedote ei ole Jakautumisesite tai Sulautumisesite. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Jakautumisesitteeseen ja Sulautumisesitteeseen, joissa esitetään kattavammat tiedot Evli Oyj:stä ja Fellow Pankki Oyj:stä sekä niiden osakkeista ja Järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Evli tai Fellow Finance tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Liitteet


Attachments

jakautumisesitteen-taydennys.pdf
sulautumisesitteen-taydennys.pdf