30.11.2016
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 12 000 000 9,43 0 0,00
2 OP rahastot 5 523 139 4,34 +26 915 +0,49
  OP-Delta Sijoitusrahasto 2 170 058 1,71 0 0,00
  OP-Suomi Arvo 1 148 431 0,90 +233 458 +25,52
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 1 094 552 0,86 -270 000 -19,79
  OP-Suomi Pienyhtiöt 1 060 098 0,83 +113 457 +11,99
  OP-Pohjoismaat Plus Esr 50 000 0,04 -50 000 -50,00
3 Herlin Antti 4 710 180 3,70 0 0,00
  Holding Manutas Oy 2 800 000 2,20 0 0,00
  Security Trading Oy 1 880 000 1,48 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
5 Danske Invest rahastot 2 906 673 2,28 +284 624 +10,86
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 1 052 150 0,83 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osake 527 202 0,41 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 298 557 0,23 0 0,00
  Esr Danske Invest Suomen Parhaat 290 000 0,23 +40 000 +16,00
  Danske Bank A/S, Helsingfors Filial 260 420 0,20 +244 624 +1 548,65
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 250 668 0,20 0 0,00
  Sr Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt 150 676 0,12 0 0,00
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 77 000 0,06 0 0,00
6 Valtion Eläkerahasto 2 600 000 2,04 0 0,00
7 Nordea rahastot 1 812 897 1,42 +73 798 +4,24
  Sr Nordea Fennia 1 022 092 0,80 0 0,00
  Sr Nordea Pro Suomi 480 708 0,38 +58 668 +13,90
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 214 940 0,17 +6 511 +3,12
  Sr Nordea Suomi Small Cap 56 288 0,04 +6 000 +11,93
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 38 869 0,03 +2 619 +7,22
8 YIT Oyj 1 646 767 1,29 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 410 000 1,11 0 0,00
10 Evli rahastot 1 255 738 0,99 +200 000 +18,94
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 945 738 0,74 +100 000 +11,82
  Sr Evli Suomi Select 310 000 0,24 +100 000 +47,62
11 Aktia rahastot 1 187 930 0,93 +17 600 +1,50
  Sr Aktia Capital 847 930 0,67 0 0,00
  Sr Aktia Nordic Small Cap 280 000 0,22 0 0,00
  Sr Aktia Secura 60 000 0,05 +17 600 +41,51
12 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 000 000 0,79 0 0,00
13 Föreningen Konstsamfundet R.F 929 000 0,73 0 0,00
14 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
15 Brotherus Ilkka Johannes 844 740 0,66 0 0,00
16 OP-Eläkekassa 750 000 0,59 0 0,00
17 OP-Henkivakuutus Oy 620 269 0,49 -1 284 -0,21
18 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 600 000 0,47 0 0,00
19 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 496 782 0,39 -4 329 -0,86
20 Sr Taaleritehdas Arvo Markka Osake 425 000 0,33 0 0,00
21 Veikko Laine Oy 391 000 0,31 0 0,00
22 Säästöpankki rahastot 370 000 0,29 +20 000 +5,71
  Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 280 000 0,22 +20 000 +7,69
  Sr Säästöpankki Kotimaa 80 000 0,06 0 0,00
  Säästöpankki Korko Plus sr 10 000 0,01 0 0,00
23 Alfred Berg rahastot 342 974 0,27 +169 414 +97,61
  Sr Alfred Berg Finland 342 974 0,27 +169 414 +97,61
24 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
25 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
26 Valion Eläkekassa 261 800 0,21 0 0,00
27 Seligson & Co rahastot 245 944 0,19 N/A N/A
  Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 165 815 0,13 -35 320 -17,56
  Sr Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 80 129 0,06 N/A N/A
28 Brotherus Pia Monica 244 000 0,19 0 0,00
29 Sinituote Oy 222 400 0,17 0 0,00
30 Urlus - Säätiö Sr 212 400 0,17 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 47 815 674 37,58  
  Hallintarekisteröityä 32 910 923 25,87  
  Muut osakkeet 46 496 825 36,55  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com