30.4.2015
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 12 750 000 10,02 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 11 492 100 9,03 0 0,00
3 Herlin Antti 4 610 180 3,62 0 0,00
  Holding Manutas Oy 2 760 000 2,17 0 0,00
  Security Trading Oy 1 820 000 1,43 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 286 675 3,37 +1 160 035 +37,10
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
6 OP rahastot 3 080 047 2,42 +2 417 342 +364,77
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 1 043 052 0,82 +943 052 +943,05
  OP-Delta Sijoitusrahasto 924 040 0,73 +524 040 +131,01
  OP-Suomi Arvo 670 330 0,53 +617 625 +1 171,85
  OP-Suomi Pienyhtiöt 442 625 0,35 +332 625 +302,39
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 700 000 1,34 0 0,00
8 YIT Oyj 1 641 595 1,29 +752 +0,05
9 Valtion Eläkerahasto 1 635 000 1,29 0 0,00
10 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 134 000 0,89 0 0,00
11 Danske Invest rahastot 1 057 775 0,83 N/A N/A
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 472 150 0,37 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osake 305 202 0,24 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 128 557 0,10 0 0,00
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 113 668 0,09 +20 000 +21,35
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 21 000 0,02 N/A N/A
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 17 198 0,01 N/A N/A
12 Brotherus Ilkka Johannes 994 740 0,78 -310 000 -23,76
13 Nordea rahastot 959 785 0,75 -779 861 -44,83
  Sr Nordea Fennia 625 000 0,49 -375 000 -37,50
  Sr Nordea Pro Suomi 241 020 0,19 -408 980 -62,92
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 34 302 0,03 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 32 675 0,03 +4 119 +14,42
  Sr Nordea Suomi Small Cap 26 788 0,02 0 0,00
14 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
15 KEVA 870 717 0,68 0 0,00
16 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 481 001 0,38 -694 -0,14
17 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
18 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 405 000 0,32 +2 735 +0,68
19 Skagen Vekst Verdipapierfond 350 125 0,28 +35 000 +11,11
20 OP-Henkivakuutus Oy 335 197 0,26 -5 155 -1,51
21 Mandatum Life Unit-Linked 296 050 0,23 -9 330 -3,06
22 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
23 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
24 Oy Ingman Finance Ab 250 000 0,20 0 0,00
25 Brotherus Pia Monica 244 000 0,19 0 0,00
26 Sinituote Oy 222 400 0,17 0 0,00
27 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Säätiö 214 000 0,17 0 0,00
28 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 200 600 0,16 0 0,00
29 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 195 500 0,15 -53 000 -21,33
30 Laakkonen Mikko Kalervo 185 300 0,15 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 54 795 528 43,07  
  Hallintarekisteröityä 22 891 678 17,99  
  Muut osakkeet 49 536 216 38,94  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com