31.3.2015
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 12 750 000 10,02 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 11 492 100 9,03 0 0,00
3 Herlin Antti 4 610 180 3,62 0 0,00
  Holding Manutas Oy 2 760 000 2,17 0 0,00
  Security Trading Oy 1 820 000 1,43 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 126 640 2,46 +1 239 965 +65,72
6 Nordea rahastot 1 739 646 1,37 +1 036 193 +147,30
  Sr Nordea Fennia 1 000 000 0,79 +546 722 +120,62
  Sr Nordea Pro Suomi 650 000 0,51 +537 500 +477,78
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 34 302 0,03 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 28 556 0,02 -48 029 -62,71
  Sr Nordea Suomi Small Cap 26 788 0,02 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 700 000 1,34 0 0,00
8 YIT Oyj 1 640 843 1,29 +1 413 +0,09
9 Valtion Eläkerahasto 1 635 000 1,29 0 0,00
10 Brotherus Ilkka Johannes 1 304 740 1,03 0 0,00
11 Danske Invest rahastot 1 149 577 0,90 +5 000 +0,44
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 472 150 0,37 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osake 305 202 0,24 0 0,00
  Esr Danske Invest Suomen Parhaat 150 000 0,12 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 128 557 0,10 0 0,00
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 93 668 0,07 +5 000 +5,64
12 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 134 000 0,89 0 0,00
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
14 KEVA 870 717 0,68 0 0,00
15 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 689 000 0,54 N/A N/A
16 OP rahastot 662 705 0,52 N/A N/A
  OP-Delta Sijoitusrahasto 400 000 0,31 +100 000 +33,33
  OP-Suomi Pienyhtiöt 110 000 0,09 -15 000 -12,00
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 100 000 0,08 N/A N/A
  OP-Suomi Arvo 52 705 0,04 +10 000 +23,42
17 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 481 695 0,38 -975 -0,20
18 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
19 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 402 265 0,32 N/A N/A
20 OP-Henkivakuutus Oy 340 352 0,27 +3 160 +0,94
21 Skagen Vekst Verdipapierfond 315 125 0,25 0 0,00
22 Mandatum Life Unit-Linked 305 380 0,24 -7 750 -2,48
23 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
24 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
25 Seligson & Co rahastot 266 465 0,21 +162 556 +156,44
  Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 149 382 0,12 +58 304 +64,02
  Sr Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 117 083 0,09 +104 252 +812,50
26 Oy Ingman Finance Ab 250 000 0,20 0 0,00
27 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 248 500 0,20 -2 000 -0,80
28 Brotherus Pia Monica 244 000 0,19 0 0,00
29 Sinituote Oy 222 400 0,17 0 0,00
30 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Säätiö 214 000 0,17 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 52 999 071 41,66  
  Hallintarekisteröityä 20 823 892 16,37  
  Muut osakkeet 53 400 459 41,97  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com