28.2.2015
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 12 750 000 10,02 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 11 492 100 9,03 0 0,00
3 Herlin Antti 4 610 180 3,62 +20 000 +0,44
  Holding Manutas Oy 2 760 000 2,17 0 0,00
  Security Trading Oy 1 820 000 1,43 +20 000 +1,11
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 886 675 1,48 -1 750 000 -48,12
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 700 000 1,34 0 0,00
7 YIT Oyj 1 639 430 1,29 0 0,00
8 Valtion Eläkerahasto 1 635 000 1,29 0 0,00
9 Brotherus Ilkka Johannes 1 304 740 1,03 0 0,00
10 Danske Invest rahastot 1 144 577 0,90 N/A N/A
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 472 150 0,37 +340 000 +257,28
  Sr Danske Invest Suomi Osake 305 202 0,24 +185 000 +153,91
  Esr Danske Invest Suomen Parhaat 150 000 0,12 N/A N/A
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 128 557 0,10 +100 000 +350,18
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 88 668 0,07 +55 000 +163,36
11 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 134 000 0,89 0 0,00
12 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
13 KEVA 870 717 0,68 0 0,00
14 Nordea rahastot 703 453 0,55 N/A N/A
  Sr Nordea Fennia 453 278 0,36 +234 232 +106,93
  Sr Nordea Pro Suomi 112 500 0,09 -17 800 -13,66
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 76 585 0,06 +49 963 +187,68
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 34 302 0,03 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Small Cap 26 788 0,02 N/A N/A
15 Svenska Litteratursällskapet i Finland 580 900 0,46 -1 100 000 -65,44
16 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 482 670 0,38 0 0,00
17 OP rahastot 467 705 0,37 N/A N/A
  OP-Delta Sijoitusrahasto 300 000 0,24 +23 169 +8,37
  OP-Suomi Pienyhtiöt 125 000 0,10 N/A N/A
  OP-Suomi Arvo 42 705 0,03 N/A N/A
18 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
19 OP-Henkivakuutus Oy 337 192 0,27 -550 -0,16
20 Skagen Vekst Verdipapierfond 315 125 0,25 0 0,00
21 Mandatum Life Unit-Linked 313 130 0,25 -41 250 -11,64
22 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
23 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
24 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 250 500 0,20 -18 000 -6,70
25 Oy Ingman Finance Ab 250 000 0,20 0 0,00
26 Brotherus Pia Monica 244 000 0,19 0 0,00
27 Sinituote Oy 222 400 0,17 0 0,00
28 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Säätiö 214 000 0,17 0 0,00
29 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 200 600 0,16 0 0,00
30 Laakkonen Mikko Kalervo 185 300 0,15 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 50 138 135 39,41  
  Hallintarekisteröityä 26 254 515 20,64  
  Muut osakkeet 50 830 772 39,95  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com