31.1.2015
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 12 750 000 10,02 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 11 492 100 9,03 0 0,00
3 Herlin Antti 4 590 180 3,61 +60 000 +1,32
  Holding Manutas Oy 2 760 000 2,17 +60 000 +2,22
  Security Trading Oy 1 800 000 1,41 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 636 675 2,86 0 0,00
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 700 000 1,34 0 0,00
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 680 900 1,32 0 0,00
8 YIT Oyj 1 639 430 1,29 0 0,00
9 Valtion Eläkerahasto 1 635 000 1,29 0 0,00
10 Brotherus Ilkka Johannes 1 304 740 1,03 0 0,00
11 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 134 000 0,89 0 0,00
12 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
13 KEVA 870 717 0,68 0 0,00
14 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 482 670 0,38 -7 582 -1,55
15 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
16 Nordea rahastot 410 270 0,32 +27 300 +7,13
  Sr Nordea Fennia 219 046 0,17 +28 800 +15,14
  Sr Nordea Pro Suomi 130 300 0,10 0 0,00
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 34 302 0,03 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 26 622 0,02 -1 500 -5,33
17 Mandatum Life Unit-Linked 354 380 0,28 +510 +0,14
18 OP-Henkivakuutus Oy 337 742 0,27 -3 000 -0,88
19 Skagen Vekst Verdipapierfond 315 125 0,25 0 0,00
20 Danske Invest rahastot 314 577 0,25 +15 000 +5,01
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 132 150 0,10 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osake 120 202 0,09 +15 000 +14,26
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 33 668 0,03 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 28 557 0,02 0 0,00
21 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
22 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
23 OP rahastot 276 831 0,22 -277 470 -50,06
  OP-Delta Sijoitusrahasto 276 831 0,22 -277 470 -50,06
24 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 268 500 0,21 -19 000 -6,61
25 Oy Ingman Finance Ab 250 000 0,20 0 0,00
26 Brotherus Pia Monica 244 000 0,19 0 0,00
27 Sinituote Oy 222 400 0,17 0 0,00
28 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Säätiö 214 000 0,17 0 0,00
29 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 209 372 0,16 -119 200 -36,28
30 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 200 600 0,16 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 51 737 950 40,67  
  Hallintarekisteröityä 22 545 279 17,72  
  Muut osakkeet 52 940 193 41,61  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com