30.11.2014
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 12 750 000 10,02 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 11 492 100 9,03 0 0,00
3 Herlin Antti 4 274 180 3,36 0 0,00
  Holding Manutas Oy 2 494 000 1,96 0 0,00
  Security Trading Oy 1 750 000 1,38 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 286 675 2,58 -1 000 000 -23,33
6 OP rahastot 1 752 078 1,38 -619 613 -26,13
  OP-Delta Sijoitusrahasto 916 592 0,72 -150 000 -14,06
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 653 633 0,51 -342 565 -34,39
  OP-Suomi Pienyhtiöt 142 820 0,11 -125 000 -46,67
  OP Ryhmän tutkimussäätiö 39 033 0,03 -2 048 -4,99
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 700 000 1,34 0 0,00
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 680 400 1,32 0 0,00
9 YIT Oyj 1 638 678 1,29 0 0,00
10 Valtion Eläkerahasto 1 635 000 1,29 0 0,00
11 Brotherus Ilkka Johannes 1 304 740 1,03 0 0,00
12 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 134 000 0,89 0 0,00
13 KEVA 950 717 0,75 0 0,00
14 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
15 Danske Invest rahastot 646 077 0,51 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osake 305 202 0,24 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 132 150 0,10 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 88 000 0,07 0 0,00
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 68 668 0,05 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 28 557 0,02 0 0,00
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 23 500 0,02 0 0,00
16 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 495 000 0,39 N/A N/A
17 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 490 252 0,39 0 0,00
18 Mandatum Life Unit-Linked 416 258 0,33 -759 498 -64,60
19 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
20 Nordea rahastot 387 560 0,30 +148 717 +62,27
  Sr Nordea Fennia 246 384 0,19 +136 384 +123,99
  Sr Nordea Pro Suomi 86 192 0,07 +10 000 +13,12
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 34 302 0,03 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 20 682 0,02 +2 333 +12,71
21 Skagen Vekst Verdipapierfond 315 125 0,25 0 0,00
22 OP-Henkivakuutus Oy 297 029 0,23 +250 +0,08
23 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
24 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
25 Evli rahastot 253 492 0,20 -107 000 -29,68
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 193 000 0,15 -112 000 -36,72
  Evli Pankki Oyj 45 000 0,04 +5 000 +12,50
  Sr Evli Suomi Mix 15 492 0,01 0 0,00
26 Oy Ingman Finance Ab 250 000 0,20 +100 000 +66,67
27 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 245 500 0,19 0 0,00
28 Brotherus Pia Monica 244 000 0,19 0 0,00
29 Sinituote Oy 222 400 0,17 0 0,00
30 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Säätiö 214 000 0,17 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 53 279 002 41,88  
  Hallintarekisteröityä 23 651 951 18,59  
  Muut osakkeet 50 292 469 39,53  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com