31.10.2014
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 12 750 000 10,02 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 11 492 100 9,03 +200 000 +1,77
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 286 675 3,37 +115 000 +2,76
4 Herlin Antti 4 274 180 3,36 0 0,00
  Holding Manutas Oy 2 494 000 1,96 0 0,00
  Security Trading Oy 1 750 000 1,38 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
6 OP rahastot 2 690 102 2,11 +98 294 +3,79
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 066 592 0,84 +66 592 +6,66
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 996 198 0,78 +200 000 +25,12
  OP-Suomi Arvo 318 411 0,25 -130 000 -28,99
  OP-Suomi Pienyhtiöt 267 820 0,21 -40 000 -12,99
  OP Ryhmän tutkimussäätiö 41 081 0,03 +1 702 +4,32
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 700 000 1,34 +465 600 +37,72
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 680 400 1,32 0 0,00
9 YIT Oyj 1 638 678 1,29 0 0,00
10 Valtion Eläkerahasto 1 635 000 1,29 0 0,00
11 Brotherus Ilkka Johannes 1 304 740 1,03 0 0,00
12 Mandatum Life Unit-Linked 1 175 756 0,92 +763 139 +184,95
13 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 134 000 0,89 +34 000 +3,09
14 KEVA 950 717 0,75 0 0,00
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
16 Danske Invest rahastot 646 077 0,51 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osake 305 202 0,24 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 132 150 0,10 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 88 000 0,07 0 0,00
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 68 668 0,05 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 28 557 0,02 0 0,00
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 23 500 0,02 0 0,00
17 Aktia rahastot 500 943 0,39 -149 057 -22,93
  Sr Aktia Capital 500 943 0,39 -149 057 -22,93
18 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 490 252 0,39 0 0,00
19 Fondita rahastot 431 000 0,34 -36 000 -7,71
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 300 000 0,24 -36 000 -10,71
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 131 000 0,10 0 0,00
20 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
21 Evli rahastot 360 492 0,28 +5 000 +1,41
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 305 000 0,24 0 0,00
  Evli Pankki Oyj 40 000 0,03 +5 000 +14,29
  Sr Evli Suomi Mix 15 492 0,01 0 0,00
22 Skagen Vekst Verdipapierfond 315 125 0,25 0 0,00
23 OP-Henkivakuutus Oy 296 779 0,23 +14 650 +5,19
24 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
25 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
26 Alfred Berg rahastot 269 685 0,21 -2 700 -0,99
  Sr Alfred Berg Finland 141 200 0,11 +1 600 +1,15
  Sr Alfred Berg Small Cap Finland 85 200 0,07 -7 300 -7,89
  Sr Alfred Berg Optimal 43 285 0,03 +3 000 +7,45
27 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 245 500 0,19 +37 000 +17,75
28 Brotherus Pia Monica 244 000 0,19 0 0,00
29 Nordea rahastot 238 843 0,19 -677 391 -73,93
  Sr Nordea Fennia 110 000 0,09 -377 911 -77,45
  Sr Nordea Pro Suomi 76 192 0,06 -281 623 -78,71
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 34 302 0,03 +3 079 +9,86
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 18 349 0,01 -20 936 -53,29
30 Sinituote Oy 222 400 0,17 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 56 177 185 44,16  
  Hallintarekisteröityä 20 299 694 15,96  
  Muut osakkeet 50 746 543 39,89  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com