30.9.2014
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 12 750 000 10,02 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 11 292 100 8,88 +1 460 000 +14,85
3 Herlin Antti 4 274 180 3,36 0 0,00
  Holding Manutas Oy 2 494 000 1,96 0 0,00
  Security Trading Oy 1 750 000 1,38 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 171 675 3,28 0 0,00
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
6 OP rahastot 2 591 808 2,04 -84 456 -3,16
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 000 000 0,79 +121 801 +13,87
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 796 198 0,63 0 0,00
  OP-Suomi Arvo 448 411 0,35 -155 000 -25,69
  OP-Suomi Pienyhtiöt 307 820 0,24 -55 000 -15,16
  OP Ryhmän tutkimussäätiö 39 379 0,03 +3 743 +10,50
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 680 400 1,32 0 0,00
8 YIT Oyj 1 638 678 1,29 +1 332 +0,08
9 Valtion Eläkerahasto 1 635 000 1,29 0 0,00
10 Brotherus Ilkka Johannes 1 304 740 1,03 0 0,00
11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 234 400 0,97 0 0,00
12 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 100 000 0,86 0 0,00
13 KEVA 950 717 0,75 0 0,00
14 Nordea rahastot 916 234 0,72 +155 744 +20,48
  Sr Nordea Fennia 487 911 0,38 +90 000 +22,62
  Sr Nordea Pro Suomi 357 815 0,28 +63 815 +21,71
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 39 285 0,03 +1 929 +5,16
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 31 223 0,02 0 0,00
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
16 Aktia rahastot 650 000 0,51 -100 000 -13,33
  Sr Aktia Capital 650 000 0,51 -100 000 -13,33
17 Danske Invest rahastot 646 077 0,51 -56 239 -8,01
  Sr Danske Invest Suomi Osake 305 202 0,24 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 132 150 0,10 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 88 000 0,07 -3 000 -3,30
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 68 668 0,05 -23 239 -25,29
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 28 557 0,02 -30 000 -51,23
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 23 500 0,02 0 0,00
18 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 490 252 0,39 0 0,00
19 Fondita rahastot 467 000 0,37 -116 500 -19,97
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 336 000 0,26 -86 500 -20,47
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 131 000 0,10 -30 000 -18,63
20 Mandatum Life Unit-Linked 412 617 0,32 +5 425 +1,33
21 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
22 Evli rahastot 355 492 0,28 +15 000 +4,41
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 305 000 0,24 0 0,00
  Evli Pankki Oyj 35 000 0,03 +15 000 +75,00
  Sr Evli Suomi Mix 15 492 0,01 0 0,00
23 Skagen Vekst Verdipapierfond 315 125 0,25 +40 000 +14,54
24 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
25 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
26 OP-Henkivakuutus Oy 282 129 0,22 +1 200 +0,43
27 Alfred Berg rahastot 272 385 0,21 +7 850 +2,97
  Sr Alfred Berg Finland 139 600 0,11 -2 650 -1,86
  Sr Alfred Berg Small Cap Finland 92 500 0,07 +7 500 +8,82
  Sr Alfred Berg Optimal 40 285 0,03 +3 000 +8,05
28 Brotherus Pia Monica 244 000 0,19 0 0,00
29 Sinituote Oy 222 400 0,17 0 0,00
30 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Säätiö 214 000 0,17 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 55 315 150 43,48  
  Hallintarekisteröityä 22 248 632 17,49  
  Muut osakkeet 49 659 640 39,03  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com