31.5.2014
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 12 750 000 10,02 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 8 432 100 6,63 0 0,00
3 Herlin Antti 4 274 180 3,36 0 0,00
  Holding Manutas Oy 2 494 000 1,96 0 0,00
  Security Trading Oy 1 750 000 1,38 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 171 675 3,28 0 0,00
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
6 Nordea rahastot 1 836 743 1,44 -222 984 -10,83
  Sr Nordea Fennia 1 000 000 0,79 -200 000 -16,67
  Sr Nordea Pro Suomi 616 000 0,48 -22 244 -3,49
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 145 955 0,11 +1 760 +1,22
  Sr Nordea Suomi Small Cap 41 788 0,03 0 0,00
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 33 000 0,03 -2 500 -7,04
7 OP rahastot 1 738 896 1,37 +212 212 +13,90
  OP-Suomi Arvo 591 727 0,47 +65 000 +12,34
  OP-Delta Sijoitusrahasto 450 000 0,35 +100 000 +28,57
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 356 738 0,28 +92 212 +34,86
  OP-Suomi Pienyhtiöt 340 431 0,27 -45 000 -11,68
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 680 400 1,32 0 0,00
9 YIT Oyj 1 635 494 1,29 0 0,00
10 Valtion Eläkerahasto 1 635 000 1,29 0 0,00
11 ODIN rahastot 1 386 194 1,09 0 0,00
  ODIN Norden 823 920 0,65 0 0,00
  ODIN Finland 547 311 0,43 0 0,00
  ODIN Finland II 14 963 0,01 0 0,00
12 Brotherus Ilkka Johannes 1 304 740 1,03 0 0,00
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 234 400 0,97 0 0,00
14 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 100 000 0,86 0 0,00
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
16 Danske Invest rahastot 842 112 0,66 +116 801 +16,10
  Sr Danske Invest Suomi Osake 305 202 0,24 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 132 150 0,10 0 0,00
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 118 907 0,09 +20 000 +20,22
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 107 796 0,08 +88 801 +467,50
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 96 000 0,08 +8 000 +9,09
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 58 557 0,05 0 0,00
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 23 500 0,02 0 0,00
17 Aktia rahastot 800 000 0,63 0 0,00
  Sr Aktia Capital 750 000 0,59 0 0,00
  Sr Aktia Secura 50 000 0,04 0 0,00
18 Fondita rahastot 768 000 0,60 +230 000 +42,75
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 500 000 0,39 +100 000 +25,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 268 000 0,21 +130 000 +94,20
19 KEVA 607 217 0,48 0 0,00
20 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 490 252 0,39 0 0,00
21 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
22 Mandatum Life Unit-Linked 408 518 0,32 +48 762 +13,55
23 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
24 Evli rahastot 320 492 0,25 0 0,00
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 305 000 0,24 0 0,00
  Sr Evli Suomi Mix 15 492 0,01 0 0,00
25 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 302 441 0,24 -64 098 -17,49
26 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
27 Alfred Berg rahastot 291 685 0,23 +3 300 +1,14
  Sr Alfred Berg Finland 149 850 0,12 0 0,00
  Sr Alfred Berg Small Cap Finland 99 550 0,08 0 0,00
  Sr Alfred Berg Optimal 42 285 0,03 +3 300 +8,46
28 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
29 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
30 FIM rahastot 275 101 0,22 0 0,00
  FIM Fenno Sijoitusrahasto 245 101 0,19 0 0,00
  FIM Nordic Sijoitusrahasto 30 000 0,02 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 54 150 381 42,56  
  Hallintarekisteröityä 24 700 793 19,42  
  Muut osakkeet 48 372 248 38,02  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com