31.3.2014
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 12 930 000 10,16 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 8 432 100 6,63 0 0,00
3 Herlin Antti 4 274 180 3,36 0 0,00
  Holding Manutas Oy 2 494 000 1,96 0 0,00
  Security Trading Oy 1 750 000 1,38 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 171 675 3,28 0 0,00
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 335 468 2,62 0 0,00
6 Nordea rahastot 1 997 566 1,57 N/A N/A
  Sr Nordea Fennia 1 000 000 0,79 +235 213 +30,76
  Sr Nordea Pro Suomi 630 000 0,50 +109 365 +21,01
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 134 108 0,11 -5 273 -3,78
  Esr Nordea Suomi 130/30 100 000 0,08 +53 200 +113,68
  Sr Nordea Suomi Small Cap 87 958 0,07 -30 000 -25,43
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 32 500 0,03 +6 500 +25,00
  Esr Nordea Private Banking Focus Suomi 13 000 0,01 N/A N/A
7 ODIN rahastot 1 772 600 1,39 +505 +0,03
  ODIN Norden 1 210 326 0,95 0 0,00
  ODIN Finland 547 311 0,43 0 0,00
  ODIN Finland II 14 963 0,01 +505 +3,49
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 680 400 1,32 0 0,00
9 YIT Oyj 1 635 494 1,29 +2 208 +0,14
10 Valtion Eläkerahasto 1 635 000 1,29 +65 000 +4,14
11 OP rahastot 1 531 032 1,20 +243 186 +18,88
  OP-Suomi Arvo 486 075 0,38 +99 770 +25,83
  OP-Delta Sijoitusrahasto 450 000 0,35 +100 000 +28,57
  OP-Suomi Pienyhtiöt 330 431 0,26 +45 551 +15,99
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 264 526 0,21 -2 135 -0,80
12 Brotherus Ilkka Johannes 1 304 740 1,03 0 0,00
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 234 400 0,97 0 0,00
14 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 100 000 0,86 0 0,00
15 Aktia rahastot 920 000 0,72 -100 000 -9,80
  Sr Aktia Capital 750 000 0,59 -100 000 -11,76
  Sr Aktia Nordic Small Cap 80 000 0,06 0 0,00
  Sr Aktia Secura 50 000 0,04 0 0,00
  Sr Aktia Solida 31 000 0,02 0 0,00
  Sr Aktia Folkhälsan 9 000 0,01 0 0,00
16 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 887 573 0,70 0 0,00
17 Danske Invest rahastot 765 316 0,60 -524 333 -40,66
  Sr Danske Invest Suomi Osake 355 202 0,28 -156 740 -30,62
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 132 150 0,10 -50 000 -27,45
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 111 907 0,09 -110 593 -49,70
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 88 000 0,07 -25 000 -22,12
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 58 557 0,05 -150 000 -71,92
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 19 500 0,02 -32 000 -62,14
18 Fondita rahastot 693 000 0,54 0 0,00
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 525 000 0,41 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 168 000 0,13 0 0,00
19 KEVA 607 217 0,48 0 0,00
20 Kaijankari Olavi Eerik Juhani 476 010 0,37 +138 203 +40,91
21 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
22 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
23 Mandatum Life Unit-Linked 346 731 0,27 +41 244 +13,50
24 Evli rahastot 320 492 0,25 +125 000 +63,94
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 305 000 0,24 +125 000 +69,44
  Sr Evli Suomi Mix 15 492 0,01 0 0,00
25 Oy Ingman Finance Ab 305 000 0,24 0 0,00
26 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
27 Alfred Berg rahastot 288 385 0,23 +65 875 +29,61
  Sr Alfred Berg Finland 149 850 0,12 +39 400 +35,67
  Sr Alfred Berg Small Cap Finland 99 550 0,08 +15 550 +18,51
  Sr Alfred Berg Optimal 38 985 0,03 +10 925 +38,93
28 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
29 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
30 FIM rahastot 275 101 0,22 N/A N/A
  FIM Fenno Sijoitusrahasto 245 101 0,19 N/A N/A
  FIM Nordic Sijoitusrahasto 30 000 0,02 N/A N/A
  30 suurinta omistajaa yhteensä 54 561 180 42,89  
  Hallintarekisteröityä 23 785 344 18,70  
  Muut osakkeet 48 876 898 38,42  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com