31.8.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 430 000 12,13 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 000 000 7,86 0 0,00
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 958 449 4,68 +200 000 +3,47
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 154 936 4,05 -50 000 -0,96
5 Nordea rahastot 2 271 360 1,79 -188 481 -7,66
  Sr Nordea Fennia 870 000 0,68 0 0,00
  Nordea Nordenfonden 426 981 0,34 -116 000 -21,36
  Sr Nordea Pro Suomi 265 000 0,21 -40 000 -13,11
  Sr Nordea Nordic Small Cap 195 000 0,15 0 0,00
  Esr Nordea Suomi 130/30 133 000 0,10 0 0,00
  Sr Nordea Pohjoismaat 121 652 0,10 -34 000 -21,84
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 107 849 0,08 +1 519 +1,43
  Sr Nordea Suomi Small Cap 102 000 0,08 0 0,00
  Esr Nordea Private Banking Focus Suomi 39 178 0,03 0 0,00
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 10 700 0,01 0 0,00
6 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 880 400 1,48 0 0,00
7 YIT Oyj 1 834 110 1,44 0 0,00
8 ODIN rahastot 1 803 611 1,42 0 0,00
  ODIN Norden 1 231 527 0,97 -300 -0,02
  ODIN Finland 547 971 0,43 0 0,00
  ODIN Finland II 13 460 0,01 0 0,00
  ODIN Norden II 10 653 0,01 +300 +2,90
9 Danske Invest rahastot 1 722 181 1,35 +20 000 +1,17
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 801 743 0,63 +30 000 +3,89
  Sr Danske Invest Suomi Osake 399 238 0,31 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 230 000 0,18 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 151 500 0,12 -10 000 -6,19
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 78 500 0,06 0 0,00
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 38 460 0,03 0 0,00
  Sr Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt 22 740 0,02 0 0,00
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 685 541 1,32 0 0,00
11 OP rahastot 1 684 415 1,32 -100 000 -5,60
  OP-Delta Sijoitusrahasto 765 000 0,60 -5 000 -0,65
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 330 000 0,26 -70 000 -17,50
  OP-Suomi Arvo 300 000 0,24 0 0,00
  OP-Suomi Pienyhtiöt 225 000 0,18 -25 000 -10,00
  OP Ryhmän tutkimussäätiö 55 000 0,04 0 0,00
  OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahasto hr 9 415 0,01 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 1 371 807 1,08 0 0,00
13 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
14 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 231 068 0,97 0 0,00
15 Herlin Antti 1 085 180 0,85 0 0,00
  Security Trading Oy 640 000 0,50 0 0,00
  Holding Manutas Oy 415 000 0,33 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
16 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 880 000 0,69 0 0,00
17 Fondita rahastot 879 000 0,69 +1 000 +0,11
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 650 000 0,51 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 229 000 0,18 +1 000 +0,44
18 KEVA 774 902 0,61 0 0,00
19 Evli rahastot 715 492 0,56 -30 000 -4,02
  Sr Evli Suomi Select 400 000 0,31 0 0,00
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 220 000 0,17 0 0,00
  Sr Evli Pohjoismaat Osinko 80 000 0,06 -30 000 -27,27
  Sr Evli Suomi Mix 15 492 0,01 0 0,00
20 SEB Gyllenberg rahastot 711 650 0,56 -43 500 -5,76
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 344 050 0,27 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 210 000 0,17 -20 000 -8,70
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 99 500 0,08 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Optimum 42 800 0,03 -16 500 -27,82
  Sr SEB Gyllenberg Ethical Forum 15 300 0,01 -7 000 -31,39
21 Aktia rahastot 691 485 0,54 0 0,00
  Sr Aktia Capital 580 485 0,46 0 0,00
  Sr Aktia Secura 80 000 0,06 0 0,00
  Sr Aktia Solida 31 000 0,02 0 0,00
22 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 500 226 0,39 +15 826 +3,27
23 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 448 131 0,35 -43 717 -8,89
24 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
25 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
26 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 350 000 0,28 -30 000 -7,89
27 Oy Ingman Finance Ab 320 000 0,25 -20 000 -5,88
28 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
29 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 0 0,00
30 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 62 350 384 49,01  
  Hallintarekisteröityä 23 314 577 18,33  
  Muut osakkeet 41 558 461 32,67  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com