31.7.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 430 000 12,13 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 000 000 7,86 0 0,00
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 758 449 4,53 -350 000 -5,73
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 204 936 4,09 0 0,00
5 Nordea rahastot 2 459 841 1,93 +23 527 +0,97
  Sr Nordea Fennia 870 000 0,68 0 0,00
  Nordea Nordenfonden 542 981 0,43 +25 000 +4,83
  Sr Nordea Pro Suomi 305 000 0,24 0 0,00
  Sr Nordea Nordic Small Cap 195 000 0,15 0 0,00
  Sr Nordea Pohjoismaat 155 652 0,12 +10 000 +6,87
  Esr Nordea Suomi 130/30 133 000 0,10 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 106 330 0,08 +3 243 +3,15
  Sr Nordea Suomi Small Cap 102 000 0,08 -15 000 -12,82
  Esr Nordea Private Banking Focus Suomi 39 178 0,03 0 0,00
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 10 700 0,01 +284 +2,73
6 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 880 400 1,48 0 0,00
7 YIT Oyj 1 834 110 1,44 0 0,00
8 ODIN rahastot 1 803 611 1,42 0 0,00
  ODIN Norden 1 231 827 0,97 0 0,00
  ODIN Finland 547 971 0,43 0 0,00
  ODIN Finland II 13 460 0,01 0 0,00
  ODIN Norden II 10 353 0,01 0 0,00
9 OP rahastot 1 784 415 1,40 -24 415 -1,35
  OP-Delta Sijoitusrahasto 770 000 0,61 0 0,00
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 400 000 0,31 0 0,00
  OP-Suomi Arvo 300 000 0,24 -15 000 -4,76
  OP-Suomi Pienyhtiöt 250 000 0,20 0 0,00
  OP Ryhmän tutkimussäätiö 55 000 0,04 0 0,00
  OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahasto hr 9 415 0,01 -9 415 -50,00
10 Danske Invest rahastot 1 702 181 1,34 +5 000 +0,29
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 771 743 0,61 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osake 399 238 0,31 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 230 000 0,18 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 161 500 0,13 +5 000 +3,19
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 78 500 0,06 0 0,00
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 38 460 0,03 0 0,00
  Sr Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt 22 740 0,02 0 0,00
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 685 541 1,32 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 1 371 807 1,08 +50 000 +3,78
13 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
14 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 231 068 0,97 0 0,00
15 Herlin Antti 1 085 180 0,85 0 0,00
  Security Trading Oy 640 000 0,50 0 0,00
  Holding Manutas Oy 415 000 0,33 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
16 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 880 000 0,69 +10 000 +1,15
17 Fondita rahastot 878 000 0,69 -13 000 -1,46
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 650 000 0,51 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 228 000 0,18 -13 000 -5,39
18 KEVA 774 902 0,61 0 0,00
19 SEB Gyllenberg rahastot 755 150 0,59 +26 850 +3,69
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 344 050 0,27 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 230 000 0,18 +22 000 +10,58
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 99 500 0,08 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Optimum 59 300 0,05 +1 650 +2,86
  Sr SEB Gyllenberg Ethical Forum 22 300 0,02 +3 200 +16,75
20 Evli rahastot 745 492 0,59 -75 000 -9,14
  Sr Evli Suomi Select 400 000 0,31 -35 000 -8,05
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 220 000 0,17 -40 000 -15,38
  Sr Evli Pohjoismaat Osinko 110 000 0,09 0 0,00
  Sr Evli Suomi Mix 15 492 0,01 0 0,00
21 Aktia rahastot 691 485 0,54 0 0,00
  Sr Aktia Capital 580 485 0,46 0 0,00
  Sr Aktia Secura 80 000 0,06 0 0,00
  Sr Aktia Solida 31 000 0,02 0 0,00
22 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 491 848 0,39 -12 228 -2,43
23 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 484 400 0,38 +79 359 +19,59
24 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
25 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
26 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 380 000 0,30 0 0,00
27 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
28 Oy Ingman Finance Ab 340 000 0,27 0 0,00
29 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
30 Saastamoisen Säätiö 285 700 0,22 +72 000 +33,69
  30 suurinta omistajaa yhteensä 62 786 256 49,35  
  Hallintarekisteröityä 22 107 505 17,38  
  Muut osakkeet 42 329 661 33,27  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com