31.12.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 430 000 12,13 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 000 000 7,86 0 0,00
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 841 255 3,81 -100 000 -2,02
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 594 606 3,61 -250 028 -5,16
5 Nordea rahastot 2 266 690 1,78 -144 538 -5,99
  Sr Nordea Fennia 1 010 000 0,79 0 0,00
  Nordea Nordenfonden 396 768 0,31 -100 000 -20,13
  Sr Nordea Pro Suomi 300 000 0,24 -15 000 -4,76
  Esr Nordea Suomi 130/30 143 000 0,11 -6 000 -4,03
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 122 196 0,10 -1 362 -1,10
  Sr Nordea Pohjoismaat 102 894 0,08 -20 000 -16,27
  Sr Nordea Nordic Small Cap 95 000 0,07 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Small Cap 60 234 0,05 -9 500 -13,62
  Esr Nordea Private Banking Focus Suomi 36 598 0,03 +7 324 +25,02
6 OP rahastot 2 104 865 1,65 +15 000 +0,72
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 065 000 0,84 0 0,00
  OP-Suomi Arvo 500 000 0,39 0 0,00
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 380 000 0,30 0 0,00
  OP-Suomi Pienyhtiöt 85 000 0,07 +15 000 +21,43
  OP Ryhmän tutkimussäätiö 55 000 0,04 0 0,00
  OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahasto hr 19 865 0,02 0 0,00
7 YIT Oyj 1 952 414 1,53 +1 022 +0,05
8 ODIN rahastot 1 929 031 1,52 0 0,00
  ODIN Norden 1 318 866 1,04 +3 400 +0,26
  ODIN Finland 545 586 0,43 0 0,00
  ODIN Norden II 48 734 0,04 -3 400 -6,52
  ODIN Finland II 15 845 0,01 0 0,00
9 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 859 200 1,46 0 0,00
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 685 541 1,32 0 0,00
11 Danske Invest rahastot 1 355 975 1,07 +91 171 +7,21
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 676 743 0,53 +50 000 +7,98
  Sr Danske Invest Suomi Osake 438 181 0,34 +45 000 +11,45
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 132 500 0,10 -2 000 -1,49
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 52 460 0,04 0 0,00
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 47 500 0,04 0 0,00
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 8 591 0,01 -1 829 -17,55
12 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
13 Valtion Eläkerahasto 1 321 807 1,04 0 0,00
14 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 247 348 0,98 0 0,00
15 Herlin Antti 948 980 0,75 +160 000 +20,28
  Security Trading Oy 570 000 0,45 +100 000 +21,28
  Holding Manutas Oy 348 800 0,27 +60 000 +20,78
  Herlin Antti 30 180 0,02 0 0,00
16 Fondita rahastot 893 700 0,70 -36 000 -3,87
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 600 000 0,47 -50 000 -7,69
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 264 000 0,21 +10 000 +3,94
  Fondita European Top Picks Sr 29 700 0,02 +4 000 +15,56
17 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 662 500 0,52 +461 700 +229,93
18 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 660 000 0,52 0 0,00
19 Aktia rahastot 579 545 0,46 0 0,00
  Sr Aktia Capital 488 545 0,38 0 0,00
  Sr Aktia Secura 60 000 0,05 0 0,00
  Sr Aktia Solida 31 000 0,02 0 0,00
20 SEB Gyllenberg rahastot 537 350 0,42 -176 000 -24,67
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 224 050 0,18 -170 000 -43,14
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 220 000 0,17 +50 000 +29,41
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 55 800 0,04 -56 000 -50,09
  Sr SEB Gyllenberg Finland Optimum 30 200 0,02 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Ethical Forum 7 300 0,01 0 0,00
21 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 503 300 0,40 +243 400 +93,65
22 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
23 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
24 Evli rahastot 406 492 0,32 -10 000 -2,40
  Sr Evli Suomi Select 295 000 0,23 0 0,00
  Evli Pankki Oyj 76 000 0,06 -10 000 -11,63
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 20 000 0,02 0 0,00
  Sr Evli Suomi Mix 15 492 0,01 0 0,00
25 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 380 000 0,30 -17 850 -4,49
26 Säästöpankki rahastot 370 134 0,29 -45 000 -10,84
  Sr Säästöpankki Kotimaa 294 534 0,23 -10 000 -3,28
  Sr Säästöpankki Itämeri 56 000 0,04 -30 000 -34,88
  Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 10 000 0,01 -5 000 -33,33
  Sr Säästöpankki Korko Plus 9 600 0,01 0 0,00
27 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
28 Handelsbanken rahastot 358 063 0,28 +165 128 +85,59
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 305 746 0,24 +169 339 +124,14
  Handelsbanken Aktie Fund 44 000 0,03 0 0,00
  Svenska Handelsbanken Ab (publ) 8 317 0,01 -4 211 -33,61
29 KEVA 329 536 0,26 -26 580 -7,46
30 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 60 066 072 47,21  
  Hallintarekisteröityä 22 638 778 17,79  
  Muut osakkeet 44 518 572 34,99  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com