30.11.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 430 000 12,13 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 000 000 7,86 0 0,00
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 941 255 3,88 -652 000 -11,66
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 844 634 3,81 -1 309 091 -21,27
5 Nordea rahastot 2 411 228 1,90 N/A N/A
  Sr Nordea Fennia 1 010 000 0,79 +65 000 +6,88
  Nordea Nordenfonden 496 768 0,39 -145 000 -22,59
  Sr Nordea Pro Suomi 315 000 0,25 +30 000 +10,53
  Esr Nordea Suomi 130/30 149 000 0,12 -5 000 -3,25
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 123 558 0,10 +1 354 +1,11
  Sr Nordea Pohjoismaat 122 894 0,10 -35 000 -22,17
  Sr Nordea Nordic Small Cap 95 000 0,07 N/A N/A
  Sr Nordea Suomi Small Cap 69 734 0,05 N/A N/A
  Esr Nordea Private Banking Focus Suomi 29 274 0,02 N/A N/A
6 OP rahastot 2 114 865 1,66 N/A N/A
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 065 000 0,84 +65 000 +6,50
  OP-Suomi Arvo 500 000 0,39 +200 000 +66,67
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 380 000 0,30 +120 000 +46,15
  OP-Suomi Pienyhtiöt 70 000 0,06 N/A N/A
  OP Ryhmän tutkimussäätiö 55 000 0,04 N/A N/A
  OP-Eurooppa Arvo 25 000 0,02 N/A N/A
  OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahasto hr 19 865 0,02 N/A N/A
7 YIT Oyj 1 951 392 1,53 0 0,00
8 ODIN rahastot 1 929 031 1,52 N/A N/A
  ODIN Norden 1 315 466 1,03 0 0,00
  ODIN Finland 545 586 0,43 +2 203 +0,41
  ODIN Norden II 52 134 0,04 N/A N/A
  ODIN Finland II 15 845 0,01 N/A N/A
9 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 859 200 1,46 0 0,00
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 685 541 1,32 0 0,00
11 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 1 321 807 1,04 0 0,00
13 Danske Invest rahastot 1 264 804 0,99 N/A N/A
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 626 743 0,49 +250 000 +66,36
  Sr Danske Invest Suomi Osake 393 181 0,31 +55 000 +16,26
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 134 500 0,11 +5 000 +3,86
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 52 460 0,04 N/A N/A
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 47 500 0,04 N/A N/A
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 10 420 0,01 N/A N/A
14 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 247 348 0,98 +42 000 +3,48
15 Fondita rahastot 929 700 0,73 N/A N/A
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 650 000 0,51 +100 000 +18,18
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 254 000 0,20 0 0,00
  Fondita European Top Picks Sr 25 700 0,02 N/A N/A
16 Herlin Antti 788 980 0,62 N/A N/A
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
  Herlin Antti 30 180 0,02 N/A N/A
17 SEB Gyllenberg rahastot 713 350 0,56 N/A N/A
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 394 050 0,31 -60 000 -13,21
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 170 000 0,13 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 111 800 0,09 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Optimum 30 200 0,02 N/A N/A
  Sr SEB Gyllenberg Ethical Forum 7 300 0,01 N/A N/A
18 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 660 000 0,52 +190 000 +40,43
19 Aktia rahastot 599 545 0,47 N/A N/A
  Sr Aktia Capital 488 545 0,38 -21 296 -4,18
  Sr Aktia Secura 60 000 0,05 N/A N/A
  Sr Aktia Solida 31 000 0,02 N/A N/A
  Sr Aktia Nordic Small Cap 20 000 0,02 N/A N/A
20 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
21 Säästöpankki rahastot 445 134 0,35 N/A N/A
  Sr Säästöpankki Kotimaa 304 534 0,24 0 0,00
  Sr Säästöpankki Itämeri 86 000 0,07 0 0,00
  Sr Säästöpankki Eurooppa 30 000 0,02 -60 000 -66,67
  Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 15 000 0,01 N/A N/A
  Sr Säästöpankki Korko Plus 9 600 0,01 N/A N/A
22 Evli rahastot 416 492 0,33 N/A N/A
  Sr Evli Suomi Select 295 000 0,23 0 0,00
  Evli Pankki Oyj 86 000 0,07 +9 000 +11,69
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 20 000 0,02 N/A N/A
  Sr Evli Suomi Mix 15 492 0,01 N/A N/A
23 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
24 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 397 850 0,31 +32 155 +8,79
25 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
26 KEVA 356 116 0,28 +26 580 +8,07
27 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
28 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 300 000 0,24 -50 000 -14,29
29 Oy H.Kuningas & Co Ab 300 000 0,24 +25 000 +9,09
30 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 283 000 0,22 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 60 039 012 47,19  
  Hallintarekisteröityä 22 393 411 17,60  
  Muut osakkeet 44 790 583 35,21  
  Yhteensä 127 223 006 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com