31.10.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 430 000 12,13 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 000 000 7,86 0 0,00
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 153 725 4,84 +12 871 +0,21
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 593 255 4,40 +1 910 000 +51,86
5 Nordea rahastot 2 305 866 1,81 -144 309 -5,89
  Sr Nordea Fennia 945 000 0,74 +30 000 +3,28
  Nordea Nordenfonden 641 768 0,50 -100 000 -13,48
  Sr Nordea Pro Suomi 285 000 0,22 0 0,00
  Sr Nordea Pohjoismaat 157 894 0,12 -35 000 -18,14
  Esr Nordea Suomi 130/30 154 000 0,12 -43 000 -21,83
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 122 204 0,10 +3 691 +3,11
6 YIT Oyj 1 951 392 1,53 0 0,00
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 859 200 1,46 0 0,00
8 ODIN rahastot 1 858 849 1,46 0 0,00
  ODIN Norden 1 315 466 1,03 0 0,00
  ODIN Finland 543 383 0,43 0 0,00
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 685 541 1,32 0 0,00
10 OP rahastot 1 560 000 1,23 +265 000 +20,46
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 000 000 0,79 +20 000 +2,04
  OP-Suomi Arvo 300 000 0,24 +200 000 +200,00
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 260 000 0,20 +45 000 +20,93
11 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 1 321 807 1,04 +37 513 +2,92
13 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 205 348 0,95 0 0,00
14 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 1 170 000 0,92 -20 000 -1,68
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 099 400 0,86 -161 000 -12,77
16 Danske Invest rahastot 844 424 0,66 +282 791 +50,35
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 376 743 0,30 +150 000 +66,15
  Sr Danske Invest Suomi Osake 338 181 0,27 +105 791 +45,52
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 129 500 0,10 +27 000 +26,34
17 Fondita rahastot 804 000 0,63 +119 000 +17,37
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 550 000 0,43 +80 000 +17,02
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 254 000 0,20 +39 000 +18,14
18 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
19 SEB Gyllenberg rahastot 735 850 0,58 -100 000 -11,96
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 454 050 0,36 -50 000 -9,92
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 170 000 0,13 -50 000 -22,73
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 111 800 0,09 0 0,00
20 Aktia rahastot 509 841 0,40 0 0,00
  Sr Aktia Capital 509 841 0,40 0 0,00
21 Säästöpankki rahastot 480 534 0,38 -30 000 -5,88
  Sr Säästöpankki Kotimaa 304 534 0,24 -30 000 -8,97
  Sr Säästöpankki Eurooppa 90 000 0,07 0 0,00
  Sr Säästöpankki Itämeri 86 000 0,07 0 0,00
22 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 470 000 0,37 +45 000 +10,59
23 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
24 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
25 Evli rahastot 372 000 0,29 +5 300 +1,45
  Sr Evli Suomi Select 295 000 0,23 0 0,00
  Evli Pankki Oyj 77 000 0,06 +5 300 +7,39
26 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 365 695 0,29 0 0,00
27 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
28 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 350 000 0,28 -75 000 -17,65
29 KEVA 329 536 0,26 0 0,00
30 Handelsbanken rahastot 315 602 0,25 -23 086 -6,82
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 315 602 0,25 -23 086 -6,82
  30 suurinta omistajaa yhteensä 62 078 405 48,79  
  Hallintarekisteröityä 23 560 379 18,52  
  Muut osakkeet 41 584 222 32,69  
  Yhteensä 127 223 006 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com