30.9.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 430 000 12,13 +30 000 +0,19
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 000 000 7,86 +2 113 174 +26,79
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 140 854 4,83 +344 426 +5,94
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 683 255 2,90 +120 000 +3,37
5 Nordea rahastot 2 450 175 1,93 -120 662 -4,69
  Sr Nordea Fennia 915 000 0,72 +116 000 +14,52
  Nordea Nordenfonden 741 768 0,58 -207 300 -21,84
  Sr Nordea Pro Suomi 285 000 0,22 0 0,00
  Esr Nordea Suomi 130/30 197 000 0,15 +13 000 +7,07
  Sr Nordea Pohjoismaat 192 894 0,15 -42 500 -18,05
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 118 513 0,09 +138 +0,12
6 YIT Oyj 1 951 392 1,53 +1 778 +0,09
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 859 200 1,46 0 0,00
8 ODIN rahastot 1 858 849 1,46 +11 712 +0,63
  ODIN Norden 1 315 466 1,03 +8 800 +0,67
  ODIN Finland 543 383 0,43 +2 912 +0,54
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 685 541 1,32 0 0,00
10 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
11 OP rahastot 1 295 000 1,02 -310 000 -19,31
  OP-Delta Sijoitusrahasto 980 000 0,77 -150 000 -13,27
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 215 000 0,17 -185 000 -46,25
  OP-Suomi Arvo 100 000 0,08 +25 000 +33,33
12 Valtion Eläkerahasto 1 284 294 1,01 -150 000 -10,46
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 260 400 0,99 -99 000 -7,28
14 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 205 348 0,95 +338 000 +38,97
15 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 1 190 000 0,94 +260 000 +27,96
16 SEB Gyllenberg rahastot 835 850 0,66 -170 000 -16,90
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 504 050 0,40 -170 000 -25,22
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 220 000 0,17 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 111 800 0,09 0 0,00
17 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
18 Fondita rahastot 685 000 0,54 +2 000 +0,29
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 470 000 0,37 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 215 000 0,17 +2 000 +0,94
19 Danske Invest rahastot 561 633 0,44 -135 369 -19,42
  Sr Danske Invest Suomi Osake 232 390 0,18 -100 369 -30,16
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 226 743 0,18 -55 000 -19,52
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 102 500 0,08 +20 000 +24,24
20 Säästöpankki rahastot 510 534 0,40 N/A N/A
  Sr Säästöpankki Kotimaa 334 534 0,26 -40 466 -10,79
  Sr Säästöpankki Eurooppa 90 000 0,07 N/A N/A
  Sr Säästöpankki Itämeri 86 000 0,07 0 0,00
21 Aktia rahastot 509 841 0,40 0 0,00
  Sr Aktia Capital 509 841 0,40 0 0,00
22 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
23 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 425 000 0,33 +50 000 +13,33
24 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 425 000 0,33 -55 000 -11,46
25 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
26 Evli rahastot 366 700 0,29 -54 000 -12,84
  Sr Evli Suomi Select 295 000 0,23 -50 000 -14,49
  Evli Pankki Oyj 71 700 0,06 -4 000 -5,28
27 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 365 695 0,29 0 0,00
28 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
29 Handelsbanken rahastot 338 688 0,27 -16 259 -4,58
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 338 688 0,27 -16 259 -4,58
30 KEVA 329 536 0,26 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 59 954 325 47,13  
  Hallintarekisteröityä 25 913 460 20,37  
  Muut osakkeet 41 355 013 32,51  
  Yhteensä 127 222 798 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com