31.8.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 400 000 12,10 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 886 826 6,20 +95 861 +1,23
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 796 428 4,56 +856 286 +17,33
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 563 255 2,80 +14 070 +0,40
5 Nordea rahastot 2 938 837 2,31 N/A N/A
  Nordea Nordenfonden 949 068 0,75 +86 000 +9,96
  Sr Nordea Fennia 799 000 0,63 0 0,00
  Sr Nordea Nordic Small Cap 368 000 0,29 N/A N/A
  Sr Nordea Pro Suomi 285 000 0,22 +20 000 +7,55
  Sr Nordea Pohjoismaat 235 394 0,19 -19 787 -7,75
  Esr Nordea Suomi 130/30 184 000 0,14 -25 000 -11,96
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 118 375 0,09 +2 550 +2,20
6 YIT Oyj 1 949 614 1,53 0 0,00
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 859 200 1,46 0 0,00
8 ODIN rahastot 1 847 137 1,45 +1 803 +0,10
  ODIN Norden 1 306 666 1,03 +2 200 +0,17
  ODIN Finland 540 471 0,42 -397 -0,07
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 685 541 1,32 +10 541 +0,63
10 OP rahastot 1 605 000 1,26 N/A N/A
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 130 000 0,89 -35 000 -3,00
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 400 000 0,31 -100 000 -20,00
  OP-Suomi Arvo 75 000 0,06 N/A N/A
11 Valtion Eläkerahasto 1 434 294 1,13 +50 000 +3,61
12 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 359 400 1,07 +542 150 +66,34
13 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
14 SEB Gyllenberg rahastot 1 005 850 0,79 +147 000 +17,12
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 674 050 0,53 +147 000 +27,89
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 220 000 0,17 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 111 800 0,09 0 0,00
15 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 930 000 0,73 0 0,00
16 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 867 348 0,68 +217 348 +33,44
17 Danske Invest rahastot 797 920 0,63 +16 218 +2,07
  Sr Danske Invest Suomi Osake 332 759 0,26 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 281 743 0,22 0 0,00
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 100 918 0,08 +16 218 +19,15
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 82 500 0,06 0 0,00
18 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
19 Fondita rahastot 683 000 0,54 -20 000 -2,84
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 470 000 0,37 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 213 000 0,17 -20 000 -8,58
20 Aktia rahastot 509 841 0,40 -63 559 -11,08
  Sr Aktia Capital 509 841 0,40 -63 559 -11,08
21 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 480 000 0,38 0 0,00
22 Säästöpankki rahastot 461 000 0,36 +5 000 +1,10
  Sr Säästöpankki Kotimaa 375 000 0,29 +5 000 +1,35
  Sr Säästöpankki Itämeri 86 000 0,07 0 0,00
23 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
24 Handelsbanken rahastot 433 947 0,34 -26 331 -5,72
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 354 947 0,28 -26 331 -6,91
  Handelsbanken Aktie Fund 79 000 0,06 0 0,00
25 Evli rahastot 420 700 0,33 -3 081 -0,73
  Sr Evli Suomi Select 345 000 0,27 0 0,00
  Evli Pankki Oyj 75 700 0,06 -3 081 -3,91
26 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
27 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 375 000 0,29 0 0,00
28 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 365 695 0,29 +5 695 +1,58
29 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
30 KEVA 329 536 0,26 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 58 291 909 45,82  
  Hallintarekisteröityä 28 385 586 22,31  
  Muut osakkeet 40 544 206 31,87  
  Yhteensä 127 221 701 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com