31.7.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 400 000 12,10 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 790 965 6,12 0 0,00
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 940 142 3,88 +38 000 +0,78
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 549 185 2,79 0 0,00
5 Nordea rahastot 2 599 935 2,04 -33 339 -1,27
  Nordea Nordenfonden 863 068 0,68 -30 000 -3,36
  Sr Nordea Fennia 799 000 0,63 +39 000 +5,13
  Sr Nordea Pro Suomi 265 000 0,21 0 0,00
  Sr Nordea Pohjoismaat 255 181 0,20 -25 000 -8,92
  Esr Nordea Suomi 130/30 209 000 0,16 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 115 825 0,09 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Small Cap 92 861 0,07 -17 339 -15,73
6 YIT Oyj 1 949 614 1,53 0 0,00
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 859 200 1,46 0 0,00
8 ODIN rahastot 1 845 334 1,45 -995 -0,05
  ODIN Norden 1 304 466 1,03 -600 -0,05
  ODIN Finland 540 868 0,43 -395 -0,07
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 675 000 1,32 0 0,00
10 OP rahastot 1 665 000 1,31 +395 000 +31,10
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 165 000 0,92 +40 000 +3,56
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 500 000 0,39 +355 000 +244,83
11 Valtion Eläkerahasto 1 384 294 1,09 0 0,00
12 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
13 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 930 000 0,73 +40 000 +4,49
14 SEB Gyllenberg rahastot 858 850 0,68 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 527 050 0,41 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 220 000 0,17 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 111 800 0,09 0 0,00
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 817 250 0,64 -273 150 -25,05
16 Danske Invest rahastot 781 702 0,61 +63 561 +8,85
  Sr Danske Invest Suomi Osake 332 759 0,26 +34 010 +11,38
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 281 743 0,22 +23 800 +9,23
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 84 700 0,07 -249 -0,29
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 82 500 0,06 +6 000 +7,84
17 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
18 Fondita rahastot 703 000 0,55 +13 000 +1,88
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 470 000 0,37 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 233 000 0,18 +13 000 +5,91
19 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 650 000 0,51 0 0,00
20 Aktia rahastot 573 400 0,45 0 0,00
  Sr Aktia Capital 573 400 0,45 0 0,00
21 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 480 000 0,38 +80 000 +20,00
22 Handelsbanken rahastot 460 278 0,36 N/A N/A
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 381 278 0,30 -2 236 -0,58
  Handelsbanken Aktie Fund 79 000 0,06 N/A N/A
23 Säästöpankki rahastot 456 000 0,36 N/A N/A
  Sr Säästöpankki Kotimaa 370 000 0,29 -7 000 -1,86
  Sr Säästöpankki Itämeri 86 000 0,07 N/A N/A
24 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
25 Evli rahastot 423 781 0,33 +281 +0,07
  Sr Evli Suomi Select 345 000 0,27 0 0,00
  Evli Pankki Oyj 78 781 0,06 +281 +0,36
26 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
27 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 375 000 0,29 0 0,00
28 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
29 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 360 000 0,28 +110 000 +44,00
30 KEVA 329 536 0,26 -103 410 -23,89
  30 suurinta omistajaa yhteensä 56 164 006 44,15  
  Hallintarekisteröityä 30 019 462 23,60  
  Muut osakkeet 41 037 438 32,26  
  Yhteensä 127 220 906 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com