30.6.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 400 000 12,10 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 790 965 6,12 0 0,00
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 902 142 3,85 +251 904 +5,42
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 549 185 2,79 0 0,00
5 Nordea rahastot 2 633 274 2,07 +331 497 +14,40
  Nordea Nordenfonden 893 068 0,70 +101 040 +12,76
  Sr Nordea Fennia 760 000 0,60 +60 000 +8,57
  Sr Nordea Pohjoismaat 280 181 0,22 +19 190 +7,35
  Sr Nordea Pro Suomi 265 000 0,21 +42 500 +19,10
  Esr Nordea Suomi 130/30 209 000 0,16 +70 000 +50,36
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 115 825 0,09 -3 494 -2,93
  Sr Nordea Suomi Small Cap 110 200 0,09 +42 261 +62,20
6 YIT Oyj 1 949 614 1,53 +1 524 +0,08
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 859 200 1,46 -15 000 -0,80
8 ODIN rahastot 1 846 329 1,45 -1 972 -0,11
  ODIN Norden 1 305 066 1,03 -1 800 -0,14
  ODIN Finland 541 263 0,43 -172 -0,03
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 675 000 1,32 -110 000 -6,16
10 Valtion Eläkerahasto 1 384 294 1,09 +37 632 +2,79
11 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
12 OP rahastot 1 270 000 1,00 +66 146 +5,49
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 125 000 0,88 +75 000 +7,14
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 145 000 0,11 -8 854 -5,75
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 090 400 0,86 +91 000 +9,11
14 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 890 000 0,70 +642 410 +259,47
15 SEB Gyllenberg rahastot 858 850 0,68 -20 000 -2,28
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 527 050 0,41 +20 000 +3,94
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 220 000 0,17 -40 000 -15,38
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 111 800 0,09 0 0,00
16 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
17 Danske Invest rahastot 718 141 0,56 N/A N/A
  Sr Danske Invest Suomi Osake 298 749 0,23 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 257 943 0,20 0 0,00
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 84 949 0,07 N/A N/A
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 76 500 0,06 -3 000 -3,77
18 Fondita rahastot 690 000 0,54 +50 000 +7,81
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 470 000 0,37 +40 000 +9,30
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 220 000 0,17 +10 000 +4,76
19 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 650 000 0,51 +10 000 +1,56
20 Aktia rahastot 573 400 0,45 0 0,00
  Sr Aktia Capital 573 400 0,45 0 0,00
21 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
22 KEVA 432 946 0,34 +100 000 +30,03
23 Evli rahastot 423 500 0,33 N/A N/A
  Sr Evli Suomi Select 345 000 0,27 -100 000 -22,47
  Evli Pankki Oyj 78 500 0,06 N/A N/A
24 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
25 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 400 000 0,31 0 0,00
26 Handelsbanken rahastot 383 514 0,30 +2 505 +0,66
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 383 514 0,30 +2 505 +0,66
27 Säästöpankki rahastot 377 000 0,30 0 0,00
  Sr Säästöpankki Kotimaa 377 000 0,30 0 0,00
28 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 375 000 0,29 0 0,00
29 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
30 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 55 729 294 43,81  
  Hallintarekisteröityä 31 251 309 24,56  
  Muut osakkeet 40 240 303 31,63  
  Yhteensä 127 220 906 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com