31.5.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 15 400 000 12,10 +1 400 000 +10,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 790 965 6,12 +530 821 +7,31
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 650 238 3,66 +23 230 +0,50
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 549 185 2,79 0 0,00
5 Nordea rahastot 2 469 517 1,94 N/A N/A
  Nordea Nordenfonden 792 028 0,62 +52 945 +7,16
  Sr Nordea Fennia 700 000 0,55 +59 730 +9,33
  Sr Nordea Pohjoismaat 260 991 0,21 0 0,00
  Sr Nordea Pro Suomi 222 500 0,17 +72 500 +48,33
  Sr Nordea Nordic Small Cap 167 740 0,13 -203 712 -54,84
  Esr Nordea Suomi 130/30 139 000 0,11 +40 199 +40,69
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 119 319 0,09 +2 720 +2,33
  Sr Nordea Suomi Small Cap 67 939 0,05 N/A N/A
6 YIT Oyj 1 948 090 1,53 -196 910 -9,18
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 874 200 1,47 0 0,00
8 ODIN rahastot 1 848 301 1,45 -532 -0,03
  ODIN Norden 1 306 866 1,03 -400 -0,03
  ODIN Finland 541 435 0,43 -132 -0,02
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 785 000 1,40 0 0,00
10 OP rahastot 1 530 876 1,20 +20 000 +1,32
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 050 000 0,83 +50 000 +5,00
  OP-Suomi Pienyhtiöt 253 230 0,20 0 0,00
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 153 854 0,12 -30 000 -16,32
  OP-Eurooppa Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 73 792 0,06 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 1 346 662 1,06 0 0,00
12 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 999 400 0,79 -885 000 -46,96
14 SEB Gyllenberg rahastot 878 850 0,69 -23 250 -2,58
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 507 050 0,40 -15 000 -2,87
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 260 000 0,20 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 111 800 0,09 -8 250 -6,87
15 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
16 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 640 000 0,50 0 0,00
17 Fondita rahastot 640 000 0,50 +45 000 +7,56
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 430 000 0,34 +30 000 +7,50
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 210 000 0,17 +15 000 +7,69
18 Danske Invest rahastot 636 192 0,50 -48 000 -7,02
  Sr Danske Invest Suomi Osake 298 749 0,23 -35 000 -10,49
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 257 943 0,20 +20 000 +8,41
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 79 500 0,06 -33 000 -29,33
19 Aktia rahastot 573 400 0,45 0 0,00
  Sr Aktia Capital 573 400 0,45 0 0,00
20 Evli rahastot 544 062 0,43 -221 738 -28,96
  Sr Evli Suomi Select 445 000 0,35 -85 000 -16,04
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 99 062 0,08 -136 738 -57,99
21 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
22 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
23 Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 400 000 0,31 N/A N/A
24 Handelsbanken rahastot 381 009 0,30 -14 082 -3,56
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 381 009 0,30 -14 082 -3,56
25 Säästöpankki rahastot 377 000 0,30 +12 000 +3,29
  Sr Säästöpankki Kotimaa 377 000 0,30 +12 000 +3,29
26 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 375 000 0,29 0 0,00
27 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
28 KEVA 332 946 0,26 -59 503 -15,16
29 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
30 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 263 000 0,21 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 54 840 433 43,11  
  Hallintarekisteröityä 32 523 111 25,56  
  Muut osakkeet 39 857 362 31,33  
  Yhteensä 127 220 906 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com