30.4.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 14 000 000 11,00 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 260 144 5,71 0 0,00
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 627 008 3,64 -285 944 -5,82
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 549 185 2,79 -384 500 -9,77
5 Nordea rahastot 2 377 196 1,87 -90 659 -3,67
  Nordea Nordenfonden 739 083 0,58 -25 000 -3,27
  Sr Nordea Fennia 640 270 0,50 -79 730 -11,07
  Sr Nordea Nordic Small Cap 371 452 0,29 +65 000 +21,21
  Sr Nordea Pohjoismaat 260 991 0,21 -20 000 -7,12
  Sr Nordea Pro Suomi 150 000 0,12 -10 000 -6,25
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 116 599 0,09 +270 +0,23
  Esr Nordea Suomi 130/30 98 801 0,08 -21 199 -17,67
6 YIT Oyj 2 145 000 1,69 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 884 400 1,48 0 0,00
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 874 200 1,47 0 0,00
9 ODIN rahastot 1 848 833 1,45 -4 602 -0,25
  ODIN Norden 1 307 266 1,03 -400 -0,03
  ODIN Finland 541 567 0,43 -4 202 -0,77
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 785 000 1,40 0 0,00
11 OP rahastot 1 510 876 1,19 -100 000 -6,21
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 000 000 0,79 0 0,00
  OP-Suomi Pienyhtiöt 253 230 0,20 0 0,00
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 183 854 0,14 -100 000 -35,23
  OP-Eurooppa Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 73 792 0,06 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 1 346 662 1,06 -200 000 -12,93
13 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
14 SEB Gyllenberg rahastot 902 100 0,71 +10 000 +1,12
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 522 050 0,41 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 260 000 0,20 +10 000 +4,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 120 050 0,09 0 0,00
15 Evli rahastot 765 800 0,60 +20 000 +2,68
  Sr Evli Suomi Select 530 000 0,42 0 0,00
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 235 800 0,19 +20 000 +9,27
16 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
17 Danske Invest rahastot 684 192 0,54 -107 700 -13,60
  Sr Danske Invest Suomi Osake 333 749 0,26 -40 000 -10,70
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 237 943 0,19 -15 000 -5,93
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 112 500 0,09 -52 700 -31,90
18 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 640 000 0,50 -35 000 -5,19
19 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 611 473 0,48 -118 527 -16,24
20 Fondita rahastot 595 000 0,47 +10 000 +1,71
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 400 000 0,31 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 195 000 0,15 +10 000 +5,41
21 Aktia rahastot 573 400 0,45 0 0,00
  Sr Aktia Capital 573 400 0,45 0 0,00
22 Handelsbanken rahastot 476 091 0,37 -53 046 -10,03
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 395 091 0,31 -38 046 -8,78
  Handelsbanken Aktie Fund 81 000 0,06 -15 000 -15,63
23 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
24 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
25 KEVA 392 449 0,31 +62 913 +19,09
26 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 375 000 0,29 0 0,00
27 Säästöpankki rahastot 365 000 0,29 0 0,00
  Sr Säästöpankki Kotimaa 365 000 0,29 0 0,00
28 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
29 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
30 Seligson & Co rahastot 299 855 0,24 +1 900 +0,64
  Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 231 272 0,18 0 0,00
  Sr Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 68 583 0,05 +1 900 +2,85
  30 suurinta omistajaa yhteensä 54 495 404 42,83  
  Hallintarekisteröityä 35 257 461 27,71  
  Muut osakkeet 37 470 557 29,45  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com