31.3.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 14 000 000 11,00 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 260 144 5,71 +426 581 +6,24
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 912 952 3,86 -159 153 -3,14
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 933 685 3,09 0 0,00
5 Nordea rahastot 2 467 855 1,94 -143 527 -5,50
  Nordea Nordenfonden 764 083 0,60 0 0,00
  Sr Nordea Fennia 720 000 0,57 -12 000 -1,64
  Sr Nordea Nordic Small Cap 306 452 0,24 -164 828 -34,97
  Sr Nordea Pohjoismaat 280 991 0,22 +33 870 +13,71
  Sr Nordea Pro Suomi 160 000 0,13 0 0,00
  Esr Nordea Suomi 130/30 120 000 0,09 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 116 329 0,09 -569 -0,49
6 YIT Oyj 2 145 000 1,69 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 884 400 1,48 0 0,00
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 874 200 1,47 0 0,00
9 ODIN rahastot 1 853 435 1,46 -400 -0,02
  ODIN Norden 1 307 666 1,03 -400 -0,03
  ODIN Finland 545 769 0,43 0 0,00
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 785 000 1,40 0 0,00
11 OP rahastot 1 610 876 1,27 -151 109 -8,58
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 000 000 0,79 -225 000 -18,37
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 283 854 0,22 +75 000 +35,91
  OP-Suomi Pienyhtiöt 253 230 0,20 -5 000 -1,94
  OP-Eurooppa Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 73 792 0,06 +3 891 +5,57
12 Valtion Eläkerahasto 1 546 662 1,22 0 0,00
13 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
14 SEB Gyllenberg rahastot 892 100 0,70 +117 050 +15,10
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 522 050 0,41 +15 000 +2,96
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 250 000 0,20 +50 000 +25,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 120 050 0,09 +52 050 +76,54
15 Danske Invest rahastot 861 392 0,68 -51 600 -5,65
  Sr Danske Invest Suomi Osake 373 749 0,29 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 252 943 0,20 -37 500 -12,91
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 165 200 0,13 -14 100 -7,86
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 69 500 0,05 0 0,00
16 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
17 Evli rahastot 745 800 0,59 +55 000 +7,96
  Sr Evli Suomi Select 530 000 0,42 0 0,00
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 215 800 0,17 +55 000 +34,20
18 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 730 000 0,57 +50 000 +7,35
19 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 675 000 0,53 -55 000 -7,53
20 Fondita rahastot 585 000 0,46 0 0,00
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 400 000 0,31 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 185 000 0,15 0 0,00
21 Aktia rahastot 573 400 0,45 0 0,00
  Sr Aktia Capital 573 400 0,45 0 0,00
22 Handelsbanken rahastot 529 137 0,42 +109 466 +26,08
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 433 137 0,34 +116 466 +36,78
  Handelsbanken Aktie Fund 96 000 0,08 -7 000 -6,80
23 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
24 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
25 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 375 000 0,29 -150 000 -28,57
26 Säästöpankki rahastot 365 000 0,29 -45 000 -10,98
  Sr Säästöpankki Kotimaa 365 000 0,29 -45 000 -10,98
27 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
28 KEVA 329 536 0,26 0 0,00
29 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
30 Seligson & Co rahastot 297 955 0,23 N/A N/A
  Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 231 272 0,18 -17 876 -7,17
  Sr Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 66 683 0,05 N/A N/A
  30 suurinta omistajaa yhteensä 55 840 069 43,89  
  Hallintarekisteröityä 33 325 812 26,19  
  Muut osakkeet 38 057 541 29,91  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com