31.1.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 13 400 000 10,53 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 833 563 5,37 +12 655 +0,19
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 064 421 3,98 -33 529 -0,66
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 133 685 3,25 -300 000 -6,77
5 Nordea rahastot 2 397 050 1,88 +3 614 +0,15
  Sr Nordea Fennia 798 385 0,63 0 0,00
  Nordea Nordenfonden 528 885 0,42 0 0,00
  Sr Nordea Nordic Small Cap 471 280 0,37 0 0,00
  Sr Nordea Pro Suomi 205 000 0,16 -15 000 -6,82
  Sr Nordea Pohjoismaat 188 461 0,15 +17 248 +10,07
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 115 039 0,09 +1 366 +1,20
  Esr Nordea Suomi 130/30 90 000 0,07 0 0,00
6 YIT Oyj 2 145 000 1,69 0 0,00
7 OP rahastot 2 052 084 1,61 -175 000 -7,86
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 450 000 1,14 -25 000 -1,69
  OP-Suomi Pienyhtiöt 308 230 0,24 -50 000 -13,96
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 208 854 0,16 -100 000 -32,38
  OP-Eurooppa Arvo Kasvu Sijoitusrahasto 85 000 0,07 0 0,00
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 874 200 1,47 0 0,00
9 ODIN rahastot 1 853 120 1,46 -2 733 -0,15
  ODIN Norden 1 308 466 1,03 +500 +0,04
  ODIN Finland 544 654 0,43 -3 233 -0,59
10 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 836 351 1,44 -7 218 -0,39
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 785 000 1,40 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 1 546 662 1,22 -65 000 -4,03
13 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
14 Danske Invest rahastot 958 692 0,75 -25 000 -2,54
  Sr Danske Invest Suomi Osake 383 749 0,30 -40 000 -9,44
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 310 443 0,24 +10 000 +3,33
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 187 500 0,15 +5 000 +2,74
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 77 000 0,06 0 0,00
15 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 807 603 0,63 0 0,00
16 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
17 Evli rahastot 708 800 0,56 0 0,00
  Sr Evli Suomi Select 530 000 0,42 0 0,00
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 178 800 0,14 0 0,00
18 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 680 000 0,53 0 0,00
19 Aktia rahastot 654 400 0,51 +3 400 +0,52
  Sr Aktia Capital 573 400 0,45 +3 400 +0,60
  Sr Aktia Secura 81 000 0,06 0 0,00
20 Fondita rahastot 590 000 0,46 +10 000 +1,72
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 400 000 0,31 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 190 000 0,15 +10 000 +5,56
21 SEB Gyllenberg rahastot 547 050 0,43 -114 300 -17,28
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 347 050 0,27 -90 000 -20,59
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 200 000 0,16 -24 300 -10,83
22 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 525 000 0,41 0 0,00
23 Handelsbanken rahastot 464 691 0,37 +30 023 +6,91
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 393 691 0,31 +42 023 +11,95
  Handelsbanken Aktie Fund 71 000 0,06 -12 000 -14,46
24 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
25 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
26 Säästöpankki rahastot 410 000 0,32 0 0,00
  Sr Säästöpankki Kotimaa 410 000 0,32 0 0,00
27 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
28 KEVA 329 536 0,26 0 0,00
29 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
30 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 263 000 0,21 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 55 466 448 43,60  
  Hallintarekisteröityä 32 398 510 25,47  
  Muut osakkeet 39 358 464 30,94  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com