31.12.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Structor S.A. 13 400 000 10,53 0 0,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 820 908 5,36 0 0,00
3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 097 950 4,01 +187 457 +3,82
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 433 685 3,49 -405 000 -8,37
5 Nordea rahastot 2 393 436 1,88 +67 051 +2,88
  Sr Nordea Fennia 798 385 0,63 -1 615 -0,20
  Nordea Nordenfonden 528 885 0,42 +51 197 +10,72
  Sr Nordea Nordic Small Cap 471 280 0,37 0 0,00
  Sr Nordea Pro Suomi 220 000 0,17 +10 000 +4,76
  Sr Nordea Pohjoismaat 171 213 0,13 +19 939 +13,18
  Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 113 673 0,09 +2 530 +2,28
  Esr Nordea Suomi 130/30 90 000 0,07 -15 000 -14,29
6 OP rahastot 2 227 084 1,75 -165 000 -6,90
  OP-Delta Sijoitusrahasto 1 475 000 1,16 0 0,00
  OP-Suomi Pienyhtiöt 358 230 0,28 -70 000 -16,35
  OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 308 854 0,24 -95 000 -23,52
  OP-Eurooppa Arvo Kasvu Sijoitusrahasto 85 000 0,07 0 0,00
7 YIT Oyj 2 145 000 1,69 0 0,00
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 874 200 1,47 0 0,00
9 ODIN rahastot 1 855 853 1,46 -1 771 -0,10
  ODIN Norden 1 307 966 1,03 -1 600 -0,12
  ODIN Finland 547 887 0,43 -171 -0,03
10 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 843 569 1,45 0 0,00
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 785 000 1,40 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 1 611 662 1,27 -135 000 -7,73
13 Brotherus Ilkka Johannes 1 324 740 1,04 0 0,00
14 Danske Invest rahastot 983 692 0,77 +8 000 +0,82
  Sr Danske Invest Suomi Osake 423 749 0,33 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 300 443 0,24 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomi Osinko 182 500 0,14 +2 000 +1,11
  Sr Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 77 000 0,06 +6 000 +8,45
15 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 807 603 0,63 0 0,00
16 Herlin Antti 758 800 0,60 0 0,00
  Security Trading Oy 470 000 0,37 0 0,00
  Holding Manutas Oy 288 800 0,23 0 0,00
17 SEB Gyllenberg rahastot 747 350 0,59 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finlandia 437 050 0,34 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 224 300 0,18 0 0,00
  Sr SEB Gyllenberg Finland Momentum 86 000 0,07 0 0,00
18 Evli rahastot 708 800 0,56 -60 000 -7,80
  Sr Evli Suomi Select 530 000 0,42 0 0,00
  Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 178 800 0,14 -60 000 -25,13
19 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 680 000 0,53 0 0,00
20 Aktia rahastot 651 000 0,51 0 0,00
  Sr Aktia Capital 570 000 0,45 0 0,00
  Sr Aktia Secura 81 000 0,06 0 0,00
21 Fondita rahastot 580 000 0,46 0 0,00
  Fondita Nordic Small Cap Placfond 400 000 0,31 0 0,00
  Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 180 000 0,14 0 0,00
22 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 525 000 0,41 -25 000 -4,55
23 Föreningen Konstsamfundet R.F 450 000 0,35 0 0,00
24 Handelsbanken rahastot 434 668 0,34 -33 463 -7,15
  Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 351 668 0,28 -43 463 -11,00
  Handelsbanken Aktie Fund 83 000 0,07 +10 000 +13,70
25 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 412 000 0,32 0 0,00
26 Säästöpankki rahastot 410 000 0,32 0 0,00
  Sr Säästöpankki Kotimaa 410 000 0,32 0 0,00
27 Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,28 0 0,00
28 KEVA 329 536 0,26 0 0,00
29 Barry Staines Linoleum Oy 300 000 0,24 0 0,00
30 Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund - SEFE ry 300 000 0,24 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 56 252 536 44,22  
  Hallintarekisteröityä 31 849 847 25,03  
  Muut osakkeet 39 121 039 30,75  
  Yhteensä 127 223 422 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com