Datum - 2022-04-30
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,56% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,49% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,49% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,49% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 125 535 2,08% +100 +0,08%
6 Loihdekoncernen 105 193 1,74% +3 596 +3,54%
  Loihde Abp 104 793 1,74% +3 596 +3,55%
  Loihde Trust Ltd 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,17% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti Olavi 68 480 1,14% 0 0,00%
9 Heikkilä Kimmo Juhani 58 255 0,97% 0 0,00%
10 Hotcom Oy 53 500 0,89% +250 +0,47%
  10 största aktieägare totalt 1 266 939 21,00%  
  Totalt 6 032 134 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com