Datum - 2022-03-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,58% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,50% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,50% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,50% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 125 435 2,09% -200 -0,16%
6 Loihdekoncernen 101 597 1,69% +5 589 +5,82%
  Loihde Abp 101 197 1,68% +5 589 +5,85%
  Loihde Trust Ltd 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,17% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti Olavi 68 480 1,14% 0 0,00%
9 Heikkilä Kimmo Juhani 58 255 0,97% 0 0,00%
10 Hotcom Oy 53 250 0,89% +2 250 +4,41%
  10 största aktieägare totalt 1 262 993 21,01%  
  Totalt 6 010 041 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com