Datum - 2022-02-28
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,58% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,50% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,50% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,50% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 125 635 2,09% 0 0,00%
6 Loihdekoncernen 96 008 1,60% +5 621 +6,22%
  Loihde Abp 95 608 1,59% +5 621 +6,25%
  Loihde Trust Ltd 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,17% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti Olavi 68 480 1,14% 0 0,00%
9 Heikkilä Kimmo Juhani 58 255 0,97% 0 0,00%
10 Hotcom Oy 51 000 0,85% +1 000 +2,00%
  10 största aktieägare totalt 1 255 354 20,89%  
  Totalt 6 010 041 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com