Datum - 2022-01-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,58% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,50% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,50% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,50% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 125 635 2,09% +200 +0,16%
6 Loihdekoncernen 90 387 1,50% +9 857 +12,24%
  Loihde Abp 89 987 1,50% +9 857 +12,30%
  Loihde Trust Ltd 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,17% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti Olavi 68 480 1,14% 0 0,00%
9 Heikkilä Kimmo Juhani 58 255 0,97% 0 0,00%
10 Placeringsfonden VISIO Allocator 52 960 0,88% -5 990 -10,16%
  10 största aktieägare totalt 1 251 693 20,83%  
  Totalt 6 010 041 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com