Datum - 2021-08-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,58% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,51% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,50% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,50% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 120 685 2,01% +600 +0,50%
6 Viriakoncernen 80 530 1,34% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,33% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,17% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti Olavi 68 480 1,14% 0 0,00%
9 Placeringsfonden VISIO Allocator 58 950 0,98% 0 0,00%
10 Heikkilä Kimmo Juhani 58 255 0,97% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 242 876 20,69%  
  Totalt 6 007 041 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com