Datum - 2021-06-30
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,64% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,56% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,53% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,53% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 119 085 2,01% +600 +0,51%
6 Viriakoncernen 80 530 1,36% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,35% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,19% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti Olavi 68 480 1,16% 0 0,00%
9 Placeringsfonden VISIO Allocator 58 950 1,00% 0 0,00%
10 Heikkilä Kimmo Juhani 58 255 0,98% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 241 276 20,96%  
  Totalt 5 921 459 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com