Datum - 2021-04-30
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,75% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,64% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,59% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,59% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 117 685 2,03% +200 +0,17%
6 Viriakoncernen 80 530 1,39% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,38% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,22% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti Olavi 68 480 1,18% +1 068 +1,58%
9 Placeringsfonden VISIO Allocator 58 950 1,02% 0 0,00%
10 Heikkilä Kimmo Juhani 58 255 1,01% +96 +0,17%
  10 största aktieägare totalt 1 239 876 21,42%  
  Totalt 5 789 724 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com