Datum - 2021-03-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,77% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,65% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,60% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,60% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 117 485 2,04% +1 000 +0,86%
6 Viriakoncernen 80 530 1,40% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,39% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,22% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti Olavi 67 412 1,17% 0 0,00%
9 Placeringsfonden VISIO Allocator 58 950 1,02% 0 0,00%
10 Heikkilä Kimmo Juhani 58 159 1,01% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 238 512 21,49%  
  Totalt 5 764 428 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com