Datum - 2021-01-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,77% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,65% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,60% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,60% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 115 555 2,00% +800 +0,70%
6 Viriakoncernen 80 530 1,40% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,39% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,22% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti 67 412 1,17% 0 0,00%
9 Placeringsfonden VISIO Allocator 58 950 1,02% +5 450 +10,19%
10 Heikkilä Kimmo Juhani 58 159 1,01% +563 +0,98%
  10 största aktieägare totalt 1 236 582 21,45%  
  Totalt 5 764 428 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com