Datum - 2020-12-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,84% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,71% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,64% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,64% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 114 755 2,02% +870 +0,76%
6 Viriakoncernen 80 530 1,42% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,41% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,24% 0 0,00%
8 Pelkonen Antti 67 412 1,19% 0 0,00%
9 Heikkilä Kimmo Juhani 57 596 1,01% 0 0,00%
10 Placeringsfonden VISIO Allocator 53 500 0,94% +8 500 +18,89%
  10 största aktieägare totalt 1 229 769 21,64%  
  Totalt 5 682 425 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com