Datum - 2020-09-30
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 4,84% 0 0,00%
2 Bellurum Oy 210 576 3,71% 0 0,00%
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,64% 0 0,00%
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,64% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 112 135 1,98% +1 000 +0,90%
6 Viriakoncernen 80 530 1,42% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,41% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
7 Vasa stad 70 400 1,24% +3 700 +5,55%
8 Pelkonen Antti 67 412 1,19% 0 0,00%
9 Heikkilä Kimmo Juhani 57 596 1,01% 0 0,00%
10 Elisa Oyj 47 400 0,84% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 221 049 21,51%  
  Totalt 5 676 425 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com