Datum - 2020-03-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 5,03% 0 0,00%
2 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,74% 0 0,00%
3 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,74% 0 0,00%
4 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 109 410 2,00% +900 +0,83%
5 Viriakoncernen 80 530 1,47% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,47% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
6 Pelkonen Antti 67 412 1,23% 0 0,00%
7 Vasa stad 66 700 1,22% 0 0,00%
8 Heikkilä Kimmo Juhani 57 596 1,05% 0 0,00%
9 Kuokka Timo Uolevi Kuolinpesä 50 000 0,91% 0 0,00%
10 Seinäjoki stad 47 400 0,87% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 054 048 19,28%  
  Totalt 5 467 389 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com