Datum - 2019-11-30
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 5,03% 0 0,00%
2 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,74% 0 0,00%
3 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,74% 0 0,00%
4 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 106 110 1,94% +1 200 +1,14%
5 Viriakoncernen 80 530 1,47% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,47% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
6 OTC-sijoitus Oy 70 424 1,29% -560 -0,79%
7 Pelkonen Antti 67 412 1,23% 0 0,00%
8 Vasa stad 66 700 1,22% 0 0,00%
9 Heikkilä Kimmo Juhani 57 596 1,05% 0 0,00%
10 Kuokka Timo Uolevi Kuolinpesä 50 000 0,91% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 073 772 19,64%  
  Totalt 5 467 389 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com