Datum - 2019-02-28
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 5,11% 0 0,00%
2 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,79% 0 0,00%
3 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,79% 0 0,00%
4 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 81 586 1,52% +4 787 +6,23%
5 Viriakoncernen 80 530 1,50% 0 0,00%
  Viria Abp 80 130 1,49% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
6 Pelkonen Antti 66 873 1,24% 0 0,00%
7 Vasa stad 66 700 1,24% +100 +0,15%
8 Heikkilä Kimmo Juhani 57 057 1,06% 0 0,00%
9 Kuokka Timo Uolevi Kuolinpesä 50 000 0,93% 0 0,00%
10 Seinäjoki stad 47 400 0,88% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 025 146 19,04%  
  Totalt 5 383 600 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com