Datum - 2019-01-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 5,11% 0 0,00%
2 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,79% 0 0,00%
3 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,79% 0 0,00%
4 Viriakoncernen 80 530 1,50% N/A N/A
  Viria Abp 80 130 1,49% N/A N/A
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 76 799 1,43% +4 226 +5,82%
6 Pelkonen Antti 66 873 1,24% 0 0,00%
7 Vasa stad 66 600 1,24% 0 0,00%
8 Heikkilä Kimmo Juhani 57 057 1,06% 0 0,00%
9 Kuokka Timo Uolevi Kuolinpesä 50 000 0,93% 0 0,00%
10 Seinäjoki stad 47 400 0,88% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 020 259 18,95%  
  Totalt 5 383 600 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com