Datum - 2018-10-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 5,11% 0 0,00%
2 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,79% 0 0,00%
3 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,79% 0 0,00%
4 Viriakoncernen 80 200 1,49% 0 0,00%
  Vemetra Holding Oy 79 800 1,48% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 68 100 1,27% +3 100 +4,77%
6 Pelkonen Antti 66 873 1,24% +610 +0,92%
7 Vasa stad 66 600 1,24% 0 0,00%
8 Heikkilä Kimmo Juhani 57 057 1,06% +610 +1,08%
9 Kuokka Timo Uolevi 50 000 0,93% 0 0,00%
10 Seinäjoki stad 47 400 0,88% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 011 230 18,78%  
  Totalt 5 383 600 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com