Datum - 2018-05-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 5,11% 0 0,00%
2 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,79% 0 0,00%
3 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,79% 0 0,00%
4 Viriakoncernen 143 700 2,67% 0 0,00%
  Vemetra Holding Oy 79 800 1,48% 0 0,00%
  Viria Abp 63 500 1,18% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
5 Vasa stad 66 600 1,24% 0 0,00%
6 Pelkonen Antti 66 263 1,23% 0 0,00%
7 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 61 500 1,14% +1 200 +1,99%
8 Heikkilä Kimmo Juhani 56 447 1,05% 0 0,00%
9 Kuokka Timo Uolevi 50 000 0,93% 0 0,00%
10 Seinäjoki stad 47 400 0,88% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 066 910 19,82%  
  Totalt 5 383 600 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com