Datum - 2018-01-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Viriakoncernen 403 700 7,50% -580 000 -58,96%
  Vemetra Holding Oy 339 800 6,31% -580 000 -63,06%
  Viria Abp 63 500 1,18% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% 0 0,00%
2 Suomen Teollisuussijoitus Oy 275 000 5,11% N/A N/A
3 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola 150 000 2,79% N/A N/A
4 LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 150 000 2,79% N/A N/A
5 Vasa stad 66 600 1,24% 0 0,00%
6 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 57 300 1,06% +1 600 +2,87%
7 Kuokka Timo Uolevi 50 000 0,93% 0 0,00%
8 Seinäjoki stad 47 400 0,88% 0 0,00%
9 Ab C. Wetterstrand Oy 39 600 0,74% 0 0,00%
10 Kurikka stad 31 400 0,58% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 1 271 000 23,61%  
  Totalt 5 383 600 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com