Datum - 2017-10-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Viriakoncernen 983 700 18,27% +973 013 +9 104,64%
  Vemetra Holding Oy 919 800 17,09% +909 752 +9 054,06%
  Viria Abp 63 500 1,18% +62 865 +9 900,00%
  Viria Securi Ab 400 0,01% +396 +9 900,00%
2 Vasa stad 66 600 1,24% +65 934 +9 900,00%
3 Kuokka Timo Uolevi 50 000 0,93% +49 500 +9 900,00%
4 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 49 501 0,92% +49 016 +10 106,39%
5 Seinäjoki stad 47 400 0,88% +46 926 +9 900,00%
6 Ab C. Wetterstrand Oy 39 500 0,73% N/A N/A
7 Kurikka stad 31 400 0,58% +31 086 +9 900,00%
8 Wetterstrand Olavi 25 500 0,47% N/A N/A
9 Korsholms kommun 19 700 0,37% +19 503 +9 900,00%
10 Ilmola kommun 16 100 0,30% +15 939 +9 900,00%
  10 största aktieägare totalt 1 329 401 24,69%  
  Totalt 5 383 600 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com